Google+

Kotor Resmi Dili

94626 Eyl 2016Lokasyon Detay

Karadağlıların şehrin yüzde 48’ini oluşturduğu Kotor’da nüfusun yüzde 30’unu Sırplar oluşturmaktadır. Kentin resmi dili ülkenin geri kalanı gibi Karadağca’dır. Yugoslav bölgesinde kalan Karadağ’ın dil yapısı diğer eski Yugoslav ülke dilleri olan Sırpça, Boşnakça ve Hırvatça’ya benzemektedir. Ayrıca Sırpça, Hırvatça, Boşnakça ve Arnavutça tanınan dillerdir ve halk tarafından kullanılmaktadır.

Kotor ile ilgili diğer içeriklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

-