Google+

Arama formu

Kotor Resmi Dili

Karadağlıların şehrin yüzde 48’ini oluşturduğu Kotor’da nüfusun yüzde 30’unu Sırplar oluşturmaktadır. Kentin resmi dili ülkenin geri kalanı gibi Karadağca’dır. Yugoslav bölgesinde kalan Karadağ’ın dil yapısı diğer eski Yugoslav ülke dilleri olan Sırpça, Boşnakça ve Hırvatça’ya benzemektedir. Ayrıca Sırpça, Hırvatça, Boşnakça ve Arnavutça tanınan dillerdir ve halk tarafından kullanılmaktadır.