Google+

Luksor Resmi Dili

4026 Ara 2016Lokasyon Detay

Luksor’un resmi dili, Mısır’ın ülke genelinde olduğu gibi Arapça’dır. Ancak Mısır Arapçası, Sa’idi Arapçası, Sudan Arapçası, Domari, Nobiin ya da Beja gibi alt diller de duyulmaktadır.

Luksor ile ilgili diğer içeriklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

-