Yaren (GMT +12) ile Türkiye (GMT +3) arasında 9 saat zaman farkı bulunur. Türkiye Nauru’dan 9 saat geridedir.