Oakland, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletine bağlı olup, San Francisco yarımadasının karşısında bulunan bir şehirdir. Oakland konum olarak San Francisco’nun da kıyısının bulunduğu San Francisco Körfezi’nin kıyısında bulunmaktadır. Adını bol sayıda bulundurduğu meşe koruları ve sekoya ağaçlarından almaktadır. Oakland ismi İngilizcede “meşe arazisi” anlamına gelmektedir.

Kaliforniya’nın en gelişmiş şehirlerinde biri olan Oakland, San Francisco’ya olan yakın konumu nedeniyle hızlı bir şekilde gelişmiş ve büyümüştür. Oakland’ın bulunduğu yerde önceden “Hichun” adı verilen Kızılderili kabilesi yaşamıştır. Ancak altına hücum döneminde zamanla buradan kovulmuşlardır.

1700’lü yıllarda buradaki göçmenlerin büyük çoğunluğunu İspanyollar oluşturmaktaydı. İspanya Kralı 1772 yılında Kaliforniya’da hak talep edince, İspanyol göçmenler tıpkı Boston’da İngiliz göçmenlerin yaptığı gibi bağımsızlık talep etmişlerdir. Bu olaylardan sonra Oakland San Francisco’nun gerisinden gelerek gelişmeye başlamıştır.

Oakland’ın kliması ılıman deniz iklimidir. Akdeniz iklimiyle hemen hemen aynı özellikleri göstermekte olup yıllık güneşli gün sayısı 250 civarındadır. Geniş meşe ve sekoya ormanları ile kaplı olan Oakland aynı zamanda Kaliforniya’nın en yeşil bölgelerinden biridir. San Francisco kurulurken bu sekoya ormanları büyük oranda tahrip edilmiş, sekoya ağaçları kesilmiş ve ev yapımında kullanılmıştır. San Francisco‘nun 1800’lü yılların sonunda geçirdiği büyük yangının nedeni buradan kesilerek kullanılan yapı malzemeleridir. Neyse ki daha sonra yerine tekrar binlerce sekoya ağacı dikilmiştir.

Oakland günümüzde sağlık, hizmet sektörü ve limancılık faaliyetleri ile ekonomisini yönlendirmektedir. Doğal alanları ve parkları dolayısıyla yılda binlerce turist çekmektedir. Bu turistlerin birçoğu San Francisco üzerinden geldiği için San Francisco’ya olan yakın konumu Oakland’a her anlamda büyük fayda sağlamaktadır.

Tanıtıcı Video: