Google+

Arama formu

Antigua ve Barbuda Temel Bilgiler

Antigua ve Barbuda Temel Bilgiler

Antigua ve Barbuda, Karayip Denizi'nin doğusunda yer alır. Küçük Antiller ada grubunda bulunan bağımsız bir ada ülkesidir. İki adanın toplam yüzölçümü 440 kilometrekaredir. Başkenti ise Antigua adasındaki St. John's şehridir. Nüfusun büyük çoğunluğu burada yaşamaktadır. Nüfusları az olsa da All Saints, Liberta, Bolands ya da Potters Village önemli şehirleri arasında yer almaktadır.

Uzun yıllar İngiliz kolonisi olarak yaşayan halkın ve ülkenin resmi dili İngilizce’dir. Ancak kendilerine özgü bir aksanla konuşmaktadırlar. Ülke nüfusunun 3/4'ü ise Protestan’dır.

Araştırmalara göre Antigua ve Barbuda’da yaşamın M.Ö. 2400’lü yıllara dayandığı belirtilmektedir. Kristof Kolomb, 1493'te yaptığı ikinci seyahatinde Antigua'ya gitmiş ve İspanya'daki Santa Maria de la Antigua kilisesine ithafen adaya Antigua adını vermiştir. 1632 yılında İngiliz kolonisi olan ülke, 1981'de bağımsızlığını ilan etmiştir.

Yengeç Dönencesi ile Ekvator arasında kalan adalarda, tropikal iklim hâkimdir. Ancak iklim, Küçük Antillerdeki diğer adalara göre daha kuraktır. Bununla birlikte, yıllık ortalama yağış tutarı 1.000 milimetrenin altına düşmez. En yağışlı mevsim Mayıs-Kasım ayları arasındaki dönemdedir. Kuzeydoğudan esen serin rüzgârlar, tropikal iklimi bir ölçüde yumuşatır. Bu nedenle yaz aylarında, en yüksek sıcaklık 32 dereceyi geçmez. Yaz ve kış arasında ciddi sıcaklık farklılıkları da bulunmaz.

Antigua adasının kıyıları oldukça girintili ve çıkıntılıdır. St. John's limanında deniz derindir. Büyük kısmının rakımı oldukça alçak olan adanın batısında volkanik kayalıklar ve 405 metrelik Boggy Zirvesi bulunur. Antigua'da dağların ve ormanların bulunmayışı, adayı diğer Leeward Adalarından ayırır. Yılda 1000 milimetre yağış almasına rağmen adada akarsu ve yeteri miktarda doğal su kaynağı bulunmadığı için kuraklık görülür.

Barbuda, Antigua'nın 40 kilometre kuzeyindedir. Düz ve ağaçlıklı bir mercan adasıdır. Kuzeydoğudaki Obama Dağı'nın yüksekliği 44 metredir. Akarsuları olmayan ada Antigua'dan daha az yağış alır. Tek yerleşim bölgesi olan batıdaki Codrington, bir lagün kıyısında yer alır.

Doğal kaynaklara sahip olmayan Antigua ve Barbuda’da hizmet sektörü gelişmiştir. Turizm ve başta kıyı (off-shore) bankacılığı olmak üzere mali hizmetler yapılır. Turizm başlıca gelir kaynağı olup gayrisafi milli hasılanın yüzde 60’ı turizmden sağlanmaktadır.