Google+

Arama formu

Antigua ve Barbuda’nın Ekonomisi

Antigua ve Barbuda’nın Ekonomisi

Doğal kaynaklara sahip olmayan Antigua ve Barbuda’da hizmet sektörü gelişmiştir: Turizm ve başta kıyı (off-shore bankacılığı) olmak üzere mali hizmetler. Turizm başlıca gelir kaynağı olup gayrisafi milli hasılanın % 60’ı turizmden sağlanmaktadır. Ülkeye doğrudan yabancı yatırımların yüzde 40’ı turizm sektörüne yapılmaktadır. Tarım ve imalat sanayi küçük çaplı ve daha çok iç tüketime yöneliktir.

Antigua ve Barbuda ayrıca gemicilik sektöründe önemli bir bayrak ülkesidir. 1,146 ticari gemi kayıtlıdır. Bunun 1,113’ü yabancılara ait olup, 6 adet de Türk gemisi Antigua ve Barbuda bayrağı taşımaktadır.

Geçmişte Antigua'da bol miktarda üretilen şeker bugün yok denecek kadar az üretilir. Barbuda adasında ise hiçbir zaman şeker üretimi yapılmamıştır. Ada halkı balıkçılık ve kendine yetecek kadar tarım ile uğraşır. Adadaki geleneksel toprak sahipliği sistemi, turistik yapılaşmanın tehdidi altındadır.

Ülkede başta narenciye, mango ve patlıcan olmak üzere çeşitli meyve ve sebzeler yetiştirilir. Ekonomide üretim küçük bir rol oynar. Ziraat ürünlerinin işlenmesinin yanı sıra çeşitli tekstil ürünleri ve beton blok üretilir. St. John's şehrinde uluslararası bir havaalanı bulunur.