Google+

Dominik Cumhuriyeti’nde Din ve İnanç

72320 Tem 2016Lokasyon Detay

Dominik Cumhuriyeti'nde din özgürlüğü anayasal güvence altındadır. Nüfusun %95'ini Hıristiyanlar %2,6'sını herhangi bir dine inanmayanlar oluştururken nüfusun %2,2'sini ise Protestanlık, Musevilik ve Budizm gibi diğer dinlere inananlar oluşturur. Haiti sınırı ve uzak bölgelerde doğal Afrika dinlerine bağlı nüfus da yaşamaktadır.

Dominik Cumhuriyeti ile ilgili diğer içeriklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

-