Google+

Guatemala’da Din ve İnanç

29929 Tem 2016Lokasyon Detay

Guatemala kolonyel dönemden itibaren bir Hristiyan ülkesi olmuştur. Fakat bunun içeriği sosyal ve politik dengesizlikler sebebiyle değişime uğramıştır. Hristiyan nüfus içinde Protestanların baskın olduğu Guatemala’da Katolik ve Ortodoks nüfus da yoğundur. Ayrıca Maya kültüründen kalma bir takım ritüeller ve seremoniler de hala sürdürülmektedir.

Guatemala ile ilgili diğer içeriklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

-