Google+

Honduras’ta Din ve İnanç

14529 Tem 2016Lokasyon Detay

Roma Katolik Kilisesi’ne bağlı Honduras nüfusunun büyük çoğunluğunu Katolikler oluşturur. Fakat yapılan son anketler göstermektedir ki ülke nüfusunda Protestanlık oranı gitgide artmaktadır. Küçük bir oranda olsa Müslüman, Budist, Yahudi ve Rastafaryan nüfusun da yaşadığı ülkede kilise ziyaretleri sık ve düzenli şekilde yapılmaktadır.

Honduras ile ilgili diğer içeriklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

-