Google+

Arama formu

Panama’da Din ve İnanç

Panama’da Din ve İnanç

Panamalıların yüzde 90’ı Katolik ve yüzde 6’sı Protestan’dır. Ayrıca bir miktar Müslüman da yaşamaktadır. Yerli kabile dinleri hemen hemen kalmamıştır.