Google+

Arama formu

Trinidad ve Tobago’nun  Kısa Tarihi

Trinidad ve Tobago’nun  Kısa Tarihi

Caribler ve Arawaklar Trinidad'da, Kristof Kolomb'un 1498'deki adaya üçüncü yolculuğu sırasında karşılaşmalarının çok öncesinden beri yaşıyorlardı. Avrupalıların ilk keşifleri sırasında, Tobago ise Karipler tarafından mesken edilmişti. Adanın ilk Avrupalı ziyaretçileri 1580'de İngilizler olarak bilinmektedir.

Tobago’ya 1654'de gelen ilk yerleşimciler ise Courlandlar'dır. 1814 yılına kadar ada Courland (Lehistan-Litvanya Birliği tebasına bağlı olarak), İspanya, İngiltere, Fransa, İsveç ve Hollanda Cumhuriyeti arasında 33 kez el değiştirmiştir. Trinidad ise 1797'ye kadar İspanyolların elindeydi ama o zaman bile adada yaşayanların büyük bir kısmı Fransız kolonilerindendi. 1889'da Trinidad ve Tobago adaları birleştirilip tek bir koloni oluşturuldu. Trinidad ve Tobago Adaları 1958'de kendi hükümetlerini kurdu ve 1962'de "Trinidad ve Tobago" olarak bağımsız bir İngiliz Milletler Topluluğu Devleti oldu. 1976 yılında ülke bağımsızlığını kazandı.