Tayvan’nın Ekonomisi

National_Taiwan_University_Hospital_Taipei.jpg

Tayvan gittikçe büyüyen bir ekonomiye sahiptir. İklim özelliklerinin etkisiyle ülkede yaklaşık 4 bin farklı ağaç çeşidi vardır. Bu çeşitlilik ülke ekonomisinde önemli katkı sağlamaktadır. Adanın kereste rezervi 30 milyon metreküptür. Ekonomik değere sahip orman yüzölçümü tüm eyaletteki ormanların beşte dördünü oluşturmaktadır. Ülkedeki Kafur ağacı dünyaca ünlüdür. Bu ağaçtan elde edilen kâfur topları ve kâfur yağlarının üretimmiktarı dünya toplamının yüzde 70’ini oluşturmaktadır.

Ülkenin başlıca ihraç ürünleri arasında makine ve elektrik ürünleri, tekstil ve giyim ürünleri, plastik ve kauçuk, kimyasallar, hayvan ve hayvan ürünleri bulunmaktadır. En önemli ihracat ortakları ABD, Hong Kong, Avrupa ülkeleri, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ülkeleri ve Japonya'dır. Başlıca ithalat ürünleri arasında mekanik ve elektrik ürünleri, mineraller, kimyasal ürünler, ulaşım araçları, ham petrol ve petrol ürünleri yer alırken en önemli ithalat ortakları Japonya, ABD, Avrupa ülkeleri ve Güney Kore'dir.

Ülke ılık ve soğuk deniz akıntılarının birleştiği yerde olmasından dolayı zengin deniz ürünlerine sahiptir. 500'ün üzerinde balık çeşidi bulunmaktadır. Ayrıca ülkede üretilen deniz tuzu da oldukça ünlüdür.