Google+

Gümüşhane Hakkında Bilinmesi Gerekenler

61609 Ağu 2016Lokasyon Detay

Gümüşhane Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Karadeniz Bölgesi’nin doğusunda 6.575 kilometrekarelik yüzölçümünde 146.353 kişilik nüfusu barındıran Gümüşhane, doğusunda Bayburt, batısında Giresun, kuzeyinde Trabzon, güneyinde Erzincan illeri ile çevrili bir şehirdir. Hem zengin tarihi ve kalıntıları hem de Harşit Çayı’nın iki yakasında, vadi boyunca uzanan doğal güzelliğiyle dikkat çekmektedir.

Binlerce yıllık tarihinde sahip olduğu gümüş madenlerinin zenginliğiyle öne çıkan Gümüşhane, adını da Türkçe ‘gümüş’ ve Farsça ‘hane’ sözcüklerinin birleşiminden almıştır. Şehre, Romalılar döneminde 'gümüş yeri' anlamına gelen ‘Arjiopolis’ denirken, Evliya Çelebi ise burayı ‘Gümüşşehri’ olarak anlatmıştır. Şehrin geçmişin önemli ticaret yolu, İpekyolu üzerinde bulunması da, tarih boyunca önemli bir merkez olmasını sağlamıştır. Örneğin, eski Gümüşhane'de bulunan darphanelerde imparatorluk hazinesinin 1/6'sını temin eden gümüş ve altın sikkeler basılmıştır. Hatta kentin kendi adına sikke basma yetkisi alması bir başka ayrıcalığıdır.

Tarih boyunca Asurlular, Urartular, Medler, Pers Krallığı, Makedonlar, Pontus Krallığı, Roma İmparatorluğu, Emeviler ve Selçuklular gibi pek çok kültürün hüküm sürdüğü Gümüşhane, Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon-Pontus Rum Devleti'ni yıktığı 1461’de Türklerin hâkimiyetine geçmiştir.

Bu çok kültürlülüğün etkisiyle günümüz Gümüşhanesinde; antik kent, köprü, hamam, manastır ya da kilise gibi 391 adet tescilli taşınmaz kültür varlığı görülmektedir.

 

Gümüşhane ile ilgili diğer içeriklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

-