Google+

Malatya Hakkında Bilinmesi Gerekenler

138427 Mar 2016Lokasyon Detay

Malatya, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır ve ülkenin en kalabalık yirmi yedinci şehridir.

Malatya Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Malatya, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır ve ülkenin en kalabalık yirmi yedinci şehridir. Aynı zamanda bölgenin en büyük şehridir. Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde konumlanır. “Kayısı diyarı” olarak bilinen şehirde yetişen kayısılar dünya çapında ünlüdür ve Malatya kuru kayısı üretiminin %80’ini karşılamaktadır. Büyükşehir yasasıyla 2014 yılında büyükşehir statüsüne sahip olmuştur. 

Çok eski bir yerleşim merkezi olan Malatya, Hititler tarafından “Maldiya” adıyla kurulmuştur. Hitit İmparatorluğu’nun çöküşünden (M.Ö. 1190) sonra kente egemen olan Asurlular, ardından Urartular, Persler, tüm Anadolu ile birlikte Malatya’yı da ele geçiren Büyük İskender ve onun mirasçılarından Selefkiler, bu adı; “Milidya”, “Melid”, “Melidi”, “Meliddu” biçiminde değiştirmişlerdir. M.S. 1. yüzyılda kente egemen olan Romalılar ise buraya “Melita” adını vermişlerdir. Roma İmparatorluğu’nun bölünmesiyle (395) Sasanilerce ele geçirilen kent, daha sonra Bizanslılarca geri alınmış ve eyalet merkezi yapılmıştır.

Bizanslıların “Melitene” adıyla andıkları kent, Emevi halifesi Muaviye I döneminde (661 – 680) onun komutanları tarafından alınsa da, sonraki dönemlerde Emevilerle Bizanslılar arasında sürekli el değiştirmiştir. Arapların “Malatiye” adını verdikleri kent, Bizans egemenliğinde, 950’li yılların ortalarında altın çağını yaşamıştır.

Malazgirt zaferinden (1071) sonra Anadolu’ya yayılan Türkler 1100 yılında kenti kuşatmış ancak alamamışlardır. Bir sene sonra, 1101’de Danişmentliler beyliği kurucusu Danişment Gazi, kenti Bizanslılardan almıştır. Sonraki dönemlerde, yörede egemen olan beylikler arasında sürekli el değiştiren ve savaşlara sahne olan kent, 1515 yılında kesin olarak Osmanlı yönetimi altına girmiştir.

Tanıtıcı Video:
 

 

Malatya ile ilgili diğer içeriklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

-