Google+
15:11 PM
25℃
1 EUR=4.13 TRY
Type F250V16 A
 • Ocaweather-icon0℃
 • Şubweather-icon0℃
 • Marweather-icon0℃
 • Nisweather-icon0℃
 • Mayweather-icon0℃
 • Hazweather-icon0℃
 • Temweather-icon0℃
 • Ağuweather-icon0℃
 • Eylweather-icon0℃
 • Ekiweather-icon0℃
 • Kasweather-icon0℃
 • Araweather-icon0℃

Kanada Vizesi

87328 Nis 2016Vize

Kanada Vizesi Hakkında Önemli Uyarılar

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Kanada Vizesi İçin Gerekli Belgeler

Kanada Vize Şartları

Şirket Ortakları - Tüccar ve Sanayiciler

1. Pasaport (son 10 yıl içerisinde çıkarılmış, Kanada seyahati sonrası en az 6 ay geçerli)

2. 2 adet biometirik fotoğraf (güncel, arka fonu beyaz, 35x45 mm ölçülerinde)

3. Kimlik fotokopisi ve Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ve adres bilgilerini içeren)

4. Vize talep dilekçesi (Şirketin antetli kağıdına, Kanada büyükelçiliğine hitaben yazılmış kişinin seyahat tarihlerini ve amacını belirten kaşe ve ıslak imzalı)

5. Güncel şirket evrakları (Orijinal Faaliyet belgesi, İmza sirküleri, Sicil gazete, Vergi levhası fotokopileri)

6. Davetiye Belgesi (Kanada şirketinin antetli kağıdına kaşe ve imzalı olarak hazırlanacak davetiyeye ek olarak davet eden kişinin Kanada Pasaport ve Kimlik kartı fotokopisi eklenmelidir)

7. Banka hesap özeti (son 3 aylık banka hesap hareketlerini gösteren, en az 3000 TL bakiyesi olan kaşe, ıslak imza ve banka imza sirküleri ile birlikte)

8. Kira, Tapu, Araç Ruhsatı fotokopileri (Varsa)

9. Evlilik Cüzdanı fotokopisi (Varsa)

Devlet Dairesinde Çalışanlar (Resmi Kurum)

1. İngilizce Vize talep dilekçesi (kurumun antetli kağıdına Kanada Büyükelçiliğine hitaben yazılmış kişinin seyahat amacını ve tarihlerini belirten, ıslak imza ve mühürlü)

2 - Banka hesap özeti (son 3 aylık banka bilgilerini içeren, en az 3000 TL bakiyesi olan, kaşe, ıslak imza ve banka imza sirküleri ile birlikte)

3 - Görev/İzin yazısı (kişinin bağlı bulunduğu kurumdan alınmış mühür ve ıslak imzalı 
4 - Görev kimlik kartı fotokopisi

5 - Maaş Bordrosu (son 3 aylık, imzalı ve mühürlü)

6 - Kira geliri, Tapu ve Araç ruhsatı fotokopileri (varsa)

7 - Evli olanlardan evlilik cüzdanı fotokopisi

8 - Davetiye ya da Etkinliğe katılım kabul belgesi

9 - Kimlik fotokopisi 

10 - 2 adet Biometrik fotoğraf (güncel tarihli, arka fonu beyaz)

11 - Pasaport (son 10 yıl içerisinde alınmış Kanada seyahati sonrası en az 6 ay geçerli)

12 - Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ve adres bilgilerini içeren)

Avukatlar-Doktorlar-Eczacılar-Diş Hekimleri- Mühendisler

1 - Vize talep dilekçesi (lişinin bağlı bulunduğu kurumun antetli kağıdına Kanada Büyükelçiliğine hitaben yazılmış, kaşe, mühür ve ıslak imzalı atılarak hazırlanmış kişinin seyahat amacını ve tarihlerini belirten)

2 - Oda Sicil kaydı (Son 3 ay içerisinde alınmış)

3 - Güncel tarihli Şirket Evrakları (sicil gazete, imza sirküleri, vergi levhası fotokopileri)

4 - Meslek kimlik kartı fotokopisi

5 - SGK işe giriş bildirgesi ve SGK hizmet dökümü

6 - Maaş Bordrosu (son aylık kaşe ve ıslak imzalı)

7 - Kimlik fotokopisi ve Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ve adres bilgilerini içeren)

8 - Evli olanlar için Evlilik cüzdanı fotokopisi

9 - Banka hesap özeti (son 3 aylık banka hareketliliğini gösteren en az 3000 TL bakiyesi olan, kaşe, ıslak imza ve banka imza sirküleri ile birlikte)

10 - Varsa Kira Gelirleri, Tapu Fotokopisi, Araç Ruhsatı Fotokopisi

11 - Pasaport (son 10 yıl içerisinde alınmış Kanada seyahati sonrası en az 6 ay geçerli) 

12 - 2 adet Biometrik fotoğraf (güncel tarihli, arka fonu beyaz 35x45 mm ölçülerinde)

Öğrenciler

1 - Pasaport (son 10 yıl içerisinde çıkarılmış, Kanada seyahati dönüşü en az 6 ay geçerli)

2 - 2 adet biometrik fotoğraf (güncel tarihli, arka fonu beyaz, 35x45 mm ölçülerinde)

3 - Öğrenci belgesi (güncel tarihli, orijinal)

4 - Kimlik fotokopisi ve Tam vuykuatlı nüfus kayıt örneği (aile ve adres bilgilerini içeren)

5 - Muvafakatname (kişi 18 yaşından küçük ise anne ve baba tarafından imzalanmış noter onaylı orijinal belge)
  
Öğrenciler için Sponsor olacak velilerin hazırlaması gereken ek evrak ve belgeler; 
 
Kişi İşveren ise:

1. SGK/Bağ-Kur Hizmet Dökümü
2. Banka Hesap Dökümü (güncel, son 3 aylık, en az 3000 TL bakiyeli, kaşe, imzalı ve imza sirküleri ile)
3. Güncel Şirket Evrakları (orijinal faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, sicil gazete fotokopileri)
4 . Vize talep dilekçesi (şirketin antetli kağıdına, Konsolosluğa hitaben yazılmış, sponsor olunacağı ve yakınlık derecesi belirtilmiş kaşe ve ıslak imzalı)
5. Kimlik fotokopisi ve Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ve adres bilgilerini içeren)
 
Kişi Devlet Memuru ise:
1. Görev Kimlik Kartı (önlü - arkalı fotokopisi)
2. Vize Talep Dilekçesi (sponsor olacağını ve akrabalık derecesini belirten, Konsolosluğa hitaben yazılmış)
3. Kimlik Fotokopisi ve Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
4. Banka Hesap Özeti (son 3 aylık, en az 3000 TL bakiyesi olan, kaşe, ıslak imza ve banka imza sirküleri ile birlikte)
5. Maaş Bordrosu (son 3 aylık kaşe ve ıslak imzalı)
 
 
Kişi Emekli ise;
1. Vize Talep Dilekçesi (sponsor olacağı ve akrabalık derecesi belirtilen, Konsolosluğa hitaben)
2. Emekli Maaş Dökümü (son 3 aylık, imza ve kaşeli)
3. Kimlik Fotokopisi ve Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 
4 . Emekli olunan kurumdan alınmış yazı, mühür ve ıslak imzalı
 
 
Kişi SSK lı Çalışan ise;
1. İşveren Mektubu (sponsor olacak kişinin bağlı bulunduğu kurumdan alımış, sponsor kişinin bu iş yerinde çalışmakta olduğunuz belirten kaşe ve ıslak imzalı)
2. Güncel Şirket Evrakları (Orijinal Faaliyet belgesi, Vergi levhası, İmza sirküleri, Sicil gazete fotokopileri)
3. Vize Talep Dilekçesi (sponsor olan veli tarafından, Konsolosluğa hitaben yazılmış yazkınlık derecesi ve sponsor olunağı belirtilmiş)
4. SGK Hizmet dökümü ve İşe giriş bildirgesi
5. Banka Hesap Özeti (son 3 aylık banka hareketini gösteren, en az 3000 TL bakiyesi olan, kaşe, ıslak imza ve banka imza sirküleri ile birlikte)

Emekliler

1 - Pasaport (son 10 yıl içerisinde alınmış, Kanada seyahati sonrası en az 6 ay geçerli)

2 - 2 adet biometrik fotoğraf (güncel tarihli, beyaz fon arkalı, 35x45 mm ölçülerinde)

3 - Kimlik fotokopisi ve Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği 

4 - Emeklilik kartı fotokopisi

5 - Emekli olunan kurumdan alınmış ıslak imzalı yazı

6 - Emeklilik cüzdanı fotokopisi

7 - Banka hesap özeti (son 3 aylık banka hesap hareketliliğini gösteren, en az 3000 TL bakiyesi olan, kaşe, ıslak imza ve banka imza sirküleri ile birlikte)

8 - Tapu, Araç ruhsatı, Kira gelirlerine ait fotokopiler (varsa)

9 - Vize talep dilekçesi (şahsen, Kanada Büyükelçiliğine hitaben yazılmış kişinin seyahat amacını ve tarihlerini belirten)

Ev Hanımları

1 - Pasaport (son 10 yıl içerisinde çıkarılmış, Kanada seyahati sonrası en az 6 ay geçerli)

2 - 2 adet biometrik fotoğraf (güncel tarihli, arka fonu beyaz 35x45 mm ölçülerinde)

3 - Kimlik fotokopisi ve Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ve adres bilgilerini içeren)

4 - Banka hesap özeti (son 3 aylık banka hesap hareketliliğini gösteren, en az 3000 TL bakiyesi olan kaşe, ıslak imza ve banka imza sirküleri ile birlikte hazırlanmış)

5 - Tapu, Kira gelirler fotokopileri (varsa)
 
Ev Hanımları için Sponsor olacak Kişilerin hazırlaması gereken ek evrak ve belgeler; 
 
Kişi İşveren ise:
1. SGK/Bağ-Kur Hizmet Dökümü
2. Banka Hesap Dökümü (güncel, son 3 aylık, en az 3000 TL bakiyeli, kaşe, imzalı ve imza sirküleri ile)
3. Güncel Şirket Evrakları (orijinal faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, sicil gazete fotokopileri)
4 . Vize talep dilekçesi (şirketin antetli kağıdına, Konsolosluğa hitaben yazılmış, sponsor olunacağı ve yakınlık derecesi belirtilmiş kaşe ve ıslak imzalı)
5. Kimlik fotokopisi ve Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ve adres bilgilerini içeren)
 
Kişi Devlet Memuru ise:
1. Görev Kimlik Kartı (önlü - arkalı fotokopisi)
2. Vize Talep Dilekçesi (sponsor olacağını ve akrabalık derecesini belirten, Konsolosluğa hitaben yazılmış)
3. Kimlik Fotokopisi ve Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
4. Banka Hesap Özeti (son 3 aylık, en az 3000 TL bakiyesi olan, kaşe, ıslak imza ve banka imza sirküleri ile birlikte)
5. Maaş Bordrosu (son 3 aylık kaşe ve ıslak imzalı)
 
 
Kişi Emekli ise;
1. Vize Talep Dilekçesi (sponsor olacağı ve akrabalık derecesi belirtilen, Konsolosluğa hitaben)
2. Emekli Maaş Dökümü (son 3 aylık, imza ve kaşeli)
3. Kimlik Fotokopisi ve Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 
4 . Emekli olunan kurumdan alınmış yazı, mühür ve ıslak imzalı
 
Kişi SSK lı Çalışan ise;
1. İşveren Mektubu (sponsor olacak kişinin bağlı bulunduğu kurumdan alımış, sponsor kişinin bu iş yerinde çalışmakta olduğunuz belirten kaşe ve ıslak imzalı)
2. Güncel Şirket Evrakları (Orijinal Faaliyet belgesi, Vergi levhası, İmza sirküleri, Sicil gazete fotokopileri)
3. Vize Talep Dilekçesi (sponsor olan veli tarafından, Konsolosluğa hitaben yazılmış yazkınlık derecesi ve sponsor olunağı belirtilmiş)
4. SGK Hizmet dökümü ve İşe giriş bildirgesi
5. Banka Hesap Özeti (son 3 aylık banka hareketini gösteren, en az 3000 TL bakiyesi olan, kaşe, ıslak imza ve banka imza sirküleri ile birlikte)