Google+

Sana Resmi Dili

4317 Ağu 2016Lokasyon Detay

Yemen Cumhuriyeti’nin resmi dili Arapça’dır. Ancak hem ülke genelinde hem de Sana’da Balochi dili, Sami dilleri ve Rusça gibi pek çok dil de konuşulmaktadır.

Sana ile ilgili diğer içeriklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

-