Ayıların insanlar arasında dolaşan tanrılar olduğuna inanan “Ainu” kabilesi hangi bölgelerde yaşamaktadır?

Ayıların insanlar arasında dolaşan tanrılar olduğuna inanan "Ainu kabilesi", Japonya ve Rusya’nın bazı bölgelerinde yaşayan bir azınlıktır. Dini inançlarına göre de bütün varlıklar ve evren bir ruh taşımaktadır. Bu kabile doğaya tapmaktadır. Bununla ilgili olarak da bazı gelenekler yaratmışlardır. Bu kabilenin insanları kendilerini kutsamak için ayıları öldürüyorlar. Çünkü ayıların ruhunun cennete gittiğine inanıyorlar. Bu işleme de “Iyomante ayini” deniyor. Mağarasında kış uykusuna yatmış olan anne ayılar bile öldürülüyor. Yerliler ayin sırasında öldüren ayıların kanını içiyorlar ve etini yiyorlar. Japonya’da çıkan bir yasa ile bu rituel yasaklanmış olsa da bazı yerlerde hala bu geleneğin izlerini görmek mümkün.


Foto: wikipedia

Etiketler