Kullanım Şartları

Gezimanya.com internet sitesine hoş geldiniz. Sitemizi kullanmadan önce ileride hertürlü hukuki ve cezai yaptırımlarla muhatap olmamanız için aşağıdaki "siteden yararlanma koşulları"mızı okumanızı rica ederiz.

GEZİMANYA.COM SİTEMİZDEN YARARLANMA KOŞULLARI:

1-Gezimanya.com sitesine giriş yapılması , siteden yararlanma koşullarının dikkatlice okunduğu ve aynen kabul edildiği, bunlara aykırı davranışların sadece kullanıcı için hukuki ve cezai sorumluluklar gerektireceğinin kabul edildiği anlamına gelir. Eğer herhangi bir kullanıcı bu koşulları kabul etmiyorsa, siteye giriş yapmamalıdır.

2-Kullanıcı olmak herhangi bir ücrete tabi değildir.

3-Gezimanya.com fikri haklara saygılıdır. Aynı saygıyı kullanıcılarından da bekler. Hiçbir kullanıcı fikri hakları her ne şekilde olursa olsun ihlal etmek anlamını taşıyacak biçimde Gezimanya.com'dan yararlanamaz.

4-Gezimanya.com'un isim hakkı, içeriği, şablonu, tasarım içindeki tüm doküman ve programlara ait hakları saklıdır. Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece, site içindeki hiç bir metin, fotoğraf, video ve benzeri dökümanlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun yayınlanamaz ve kullanılamaz.

5-Aşağıda sayılan ve sayılmayıp bu nitelikte olan hususların kullanılması yasak olup, kullanıcı bu gibi durumların ortaya çıkması halinde meydana gelecek hukuki ve cezai yasal uygulamalardan bizzat sadece kendisi sorumlu olacak olup, kullanıcının sitemizden yararlanma hakkı Gezimanya.com tarafından tek taraflı olarak durdurulabilecektir.

a- Gezimanya.com'a, hukuka aykırı, zararlı, tehdit edici, din ve vicdan özgürlüğünü zedeleyici, siyasi görüş yansıtan, küfürlü, taciz edici, kaba, müstehcen, ahlaka ve adaba aykırı, ırkçı, etnik, veya bunlara benzer nitelikte bilgi, metin, veri, dosya, fotoğraf, bağlantı, donanım, ileti veya diğer materyaller göndermek,
b-Herhangi bir Gezimanya.com alanında normal iletişim akışına mani olmak veya diğer üyeleri ve kullanıcıları olumsuz etkileyecek bir davranış içinde bulunmak; inanç ve siyasi görüşe dair metin, dosya, fotoğraf, slogan, kimlik eklemek,
c- Gezimanya.com'a girerken veya ondan yararlanma sırasında nasıl olursa olsun, kasten veya kasti olmaksızın, yürürlükteki herhangi bir yasa hükmünü çiğnemek,
d-O iş amacı ile düzenlenmiş alanlar dışında, istenmeksizin reklam ve promosyon materyalleri ile benzerlerini göndermek veya iletmek,
e-Herhangi bir patent, tescilli marka, ticari sır, telif hakkı veya fikri hakların ihlali anlamını taşıyacak bir içeriği Gezimanya.com'a iletmek ve orada kaydına meydan vermek,
f-Kullanıcılara spam mailler göndermek .
 
6-Gezimanya.com; kullanıcılarından, web sitesinin birden çok değişik noktalarında ad, soyadı, e-mail adresi, posta adresi ve bunlar gibi kişisel bilgiler isteyebilir. Gezimanya.com, topladığı bu bilgilerin tek sahibi olup, bu bilgiler, Gezimanya.com dışında hiçbir yerde paylaşılamaz, kullanılamaz .

7-Bir kullanıcının Gezimanya.com'un faaliyetlerinden faydalanabilmesi için öncelikle kayıt formunu eksiksiz bir biçimde doldurması gerekmektedir. Bu formda yer alan, isim ve e-mail adresi gibi bilgiler, Gezimanya.com tarafından site hakkında kullanıcının bilgilendirilmesi ve irtibat sağlanması için kullanılır.

8-Gezimanya.com, diğer sitelere bağlantılar içermektedir. Bu bağlantılar yolu ile ziyaret edilebilen diğer sitelerin gizlilik konusundaki prensip ve uygulamalarından Gezimanya.com sorumlu tutulamaz. Gezimanya.com’dan "Yararlanma Koşulları" nda beyan edilen gizlilik anlaşması, sadece Gezimanya.com tarafından toplanan kullanıcı bilgileri için geçerlidir. Bu nedenle bağlantılarla geçiş yapılan sitelerin, ayrıca toplayacakları kullanıcı bilgileri konusundaki gizliliğe yönelik beyanları bu sitelere girildiğinde ayrıca okunmalıdır.
 
9-Gezimanya.com, kullanıcılardan, organizasyon ve yarışmalar için bilgi toplayabilir. Bu yarışma ve incelemeler içinde yer almak veya almamak ve bu karar doğrultusunda istenilen bilgileri vermek veya vermemek tamamen kullanıcının isteğine bağlı olup, elde edilen kullanıcı bilgileri, yarışmalarda kazananları ve ödülleri haberdar etmek, incelemelerde ise kullanımı kontrol etmek, geliştirmek ve siteyi tatmin edici hale getirmek amacı ile kullanılır.

10-Bir kullanıcı, herhangi bir arkadaşını Gezimanya.com hakkında bilgilendirmek için ilgili servisi kullanmayı seçtiğinde, kendisinden, arkadaşının isim ve e-mail adresi istenecek ve bir kere gönderilecek bir e-mail ile arkadaşı, Gezimanya.com'u ziyaret etmeye davet edilecektir.

11-Gezimanya.com, yeni kullanıcılarına , kullanıcı şifresi ve ismini doğrulamak için aktivasyon linki ve hoş geldin mesajı gönderir. Yine, ara sıra göndereceği ürün, servis, özel uğraşlar ve haberler ile ilgili bilgileri kullanıcılara gönderebilir.
 
12-Gezimanya.com, site ve servisleri ile ilgili güncelleştirme açıklamalarını kullanıcılara gönderebilir.
 
13-Gezimanya.com'un kullanıcısı olmaktan doğan, doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkabilecek, nedensel veya tesadüfî gelir ve menfaat kayıpları, işe zorunlu ara verilmesi, program veya diğer verilerin kaybedilmesi gibi durumlardan Gezimanya.com kesinlikle sorumlu tutulamaz. İnternet sitesinin hatasız olması için her türlü tedbir alınmış olmakla birlikte, sitede mevcut yada oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

14-Gezimanya.com, tek taraflı olarak sitenin içeriğinin tamamını veya bir kısmını değiştirmeye, kaldırmaya veya yenisini eklemeye yetkilidir. Yine tek taraflı olarak kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve internet sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme, devretme hakkını saklı tutar.

15-Gezimanya.com kullanıcıları tarafından, Gezimanya.com'dan yararlanılarak satın alınmaya karar verilen veya satın alınan herhangi bir ürünün kalitesi, güvenli oluşu, yasal oluşu fiyatı ve bunlar gibi özellikleri Gezimanya.com’un garantisinde ve sorumluluğunda değildir.
 
16-Gezimanya.com ile ulaşılabilen gezi notları, yazar ve editörlerimizin seyahatleri sırasında, gördükleri hakkındaki yorum ve izlenimlerden ibarettir. Paylaşılan gezi notları yazıldığı döneme aittir.
 
17-Bu sitede yer alan metinler, fotoğraflar, videolar ve diğer unsurlar telif hakkına tabidir. Bu düzenlemeler ticari kullanım amacıyla kopya edilemez, değiştirilemez, dağıtılamaz veya diğer sitelere gönderilemez. Aksi bir durum veya kullanım her türlü hukuki ve cezai takibatın yapılmasına neden olacaktır.
 
18- Gezimanya.com internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir almış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, Gezimanya.com sitesine girmesi nedeniyle kendi donanım, yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
    
19-Gezimanya.com internet sitesi, tek taraflı olarak "kullanım şartları"nın herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.