Hangi inanış Batı Afrika kökenli olmasına rağmen Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'nde yoğun kabul görmüştür?

Vudu inanışıdır. Vudu inanışı, tektanrıcı ve büyüsel bir animizm türüdür. Batı Afrikalı çeşitli etnik gruplar tarafından ortaya çıkarılmıştır. Vudu (Benin'de Vodun;Haiti'de Vodou ve Dominik Cumhuriyeti'nde Vudu), Batı Afrika kökenli ruhçu-animist bir dindir. Batı Afrika kökenli bir din olmasına rağmen, Haiti'nin resmi dinlerinden biri olmuştur.

Başta Kongo, Yoruba ve Dahomeanlar olmak üzere, Avrupalılar tarafından köleleştirilerek Santo Domingo'ya (Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti) getirilen çeşitli Afrikalı etnik gruplar tarafından oluşturulmuş ve Avrupa dini gelenekleri ile sentezlenmiştir. Batı Afrika'da, batı Nijerya'dan Doğu Gana'ya, yaşayan Fon,Ewe ve Yoruba gibi çeşitli topluluklardan çıkmıştır.

Fon dilinde vodou sözcüğü "ruh" veya "ilah" anlamına gelir. Vudu geleneksel bir Afro-Haiti dini; tıbbı, adalet sistemini, felsefeyi de kapsayan bir dünya görüşüdür. Vudu'nun temelinde herşeyin "ruh" olduğu inanışı vardır. İnsanlar, görünen dünyada yaşayan ruhlardır. Görünmeyen alemde ise lwa (ruhlar), mystè (gizemler), anvizib (görünmeyenler), zanj (melekler) ile ataların ve yakın zamanda ölmüşlerin ruhları yaşar. Ruhların yaşadığı aleme Ginen denir.

Hristiyan inancındaki Tanrı'nın evreni ve ruhları yarattığına, ruhların Tanrı'ya insanlığı ve doğal dünyayı idare etmesinde yardımcı olduğuna inanılır. Benin'de Vudu (Vodun) ulusal dindir ve nüfusun %60'ı tarafından benimsenmiştir. Diğer Vudu gelenekleri özellikle Orta Afrika adetlerinden etkilenmiştir. Örneğin Kuzey Haiti'de Lemba olarak da bilinen Kongo ayiniBatı Afrikalı öğeler kadar yaygın olsa da Kuzey Amerikalılar tarafından pek önemsenmemiştir. Küba'daki Fon geleneği La Regla Arara olarak bilinir. Ayrıca, Brezilya'daki eski köleler arasında yaygınlaşmış olan Fon geleneği, Jeje Vodun olarak bilinen bir geleneğin doğmasına neden olmuştur.


Foto: eugenecho.com

Etiketler