Okur-Yazarlık Oranı Hangi Ülkelerde Daha Fazla?

Küba Karayipler’de bir ada ülkesi olan Küba’da halkın tamamına yakını okur-yazardır. Devrim sonrasında ülke hızla gelişmiş ve refah düzeyi yükselmiştir. Küba edebiyatı da özellikle şiir alanında zengin bir mirasa sahiptir. Fotoğraf: www.nupey.com

Estonya Estonya’da da Küba gibi halkın tamamına yakını okur-yazardır. Ülkede okur-yazarlık oranı % 99,8’dir. Aynı zamanda ülkede dünyanın en eski ve köklü üniversitelerinden olan Tartu Üniversitesi bulunur. Resmi dili Estonca olan halkın en fazla öğrendiği diller; İngilizce, Rusça, Fince, Almanca ve İsveçce’dir. Fotoğraf: commons.wikimedia.org

Letonya Kuzey Avrupa’da yer alan Letonya, Avrupa Birliği üyesidir. Nüfusun çoğunluğu Leton olmakla birlikte ülkede Rus nüfusu da fazladır. Dolayısıyla resmi dilin Letonca olmasına rağmen Rusça’nın da yaygın olduğu bilinmektedir. Okur-yaza oranı % 99,8’dir. Fotoğraf: www.skyscrapercity.com

Barbados Bağımsız bir ada ülkesi olan Barbados, en yüksek yaşam standartlarına sahip ülkelerden biridir. Bunun yanı sıra dünyada en zengin 51. ülkedir ve İnsan Gelişme Endeksi’nde ilk 30 ülke içerisindedir. Oldukça fazla turist çeken ülkelerden de biridir. Fotoğraf: www.huffingtonpost.com

Beyaz Rusya Resmi adı ile Belarus Cumhuriyeti’dir. Ülke nüfusunun % 99’undan fazlası okur-yazardır. Ülkenin en ilginç özelliği de Avrupa’da idam cezasının verildiği tek ülke olmasıdır. Fotoğraf: mynativebelarus.blogspot.com

Gürcistan % 99,7 oranında okur-yazara sahiptir. Ülkenin kültüründe önemli bir edebi birikim vardır. Ülke, Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer alır. Aynı zamanda Gürcistan’a ülkemizden vizesiz de gidilebilmektedir. Fotoğraf: tr.wikipedia.org

Litvanya Yaklaşık 3 milyon nüfusa sahip ülkenin neredeyse % 100’ü okur-yazardır. Ülkede yüksek öğrenim görenlerin sayısı AB ortalamasından 2 kat yüksektir. Bütçenin % 26’sı eğitime ayrılmıştır. Aynı zamanda yabancı dil bilme düzeyi de üst seviyelerdedir; Rusça ve İngilizce en çok tercih edilenlerdir. Fotoğraf: www.medtrips.eu

Ukrayna Ukrayna, yüzölçümü açısından tamamı Avrupa’da olan en geniş ülke unvanına sahiptir. Okur-yazarlık oranı % 99,7 civarındadır. Fotoğraf: ukrainetrek.com

Ermenistan Ülkede eğitime önem verilmektedir ve temel eğitimin şart olduğu görüşüne sahiplerdir. En çok konuşulan dil Ermenice olmakla birlikte Sovyet Dönemi boyuncada okullarda eğitim Ermenice ve Rusça şeklinde olmuş. Okur-yazarlık oranı % 99,4’tür. Fotoğraf englishrussia.com

Kazakistan Yüzölçümü açısında dünyanın en büyük 9. ülkesidir. Türk devletlerinin arasında da doğal kaynaklar açısından en zengin olanıdır. Nüfusunun 15 milyon civarında olduğu bilinmektedir. Kazaklar, Ruslar, Ukraynalılar, Almanlar ve Özbekler nüfusun çoğunluğunu oluşturmaktadır. Fotoğraf: en.wikipedia.org

Azerbaycan Türkiye’nin doğuda komşusu olan Azerbaycan zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Nüfusun büyük bir bölümünü, Müslüman olan Azerbaycan Türkleri oluşturur. Diğer Türk devletlerine göre eğitim daha ileri seviyededir. Okuma-yazma oranı % 99’dur. Fotoğraf: www.azeriworld.org

Rusya Rusya dünyanın en geniş ülkesidir. Nüfus sıralamasında ise de 8. sıradadır. En çok konuşulan dilin Rusça olmasının yanı sıra Tatarca ve Ukraynaca da diğer konuşulan diller arasında yer alır. 60 farklı etnik grup bir arada yaşamaktadır. Fotoğraf: www.travelbrochures.org

Macaristan Macaristan, Orta Avrupa’da denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Ülkenin resmi dili olan Macarca, Avrupa’nın da 24 resmi dilinden biridir. Okur-yazarlık oranı burada % 99,4 civarındadır. Fotoğraf: www.oneworld365.org