Togo Pratik Bilgiler

Togo halkının % 16’sı şehirlerde, geri kalanı köylerde yaşar. Ülkede yaklaşık kırk kadar etnik grup vardır. Bunların en önemlisi ülkenin güney yarısının üçte birinde yaşayan Ewe olup, nüfusun % 20’sini oluşturmaktadır. Diğer önemli etnik gruplar Aloposo, Ana, Mina, Kabye, Masari, Konkomba ve Kabrai’dir. Togo'da okuma-yazma oranı %10 seviyelerindedir.