Google+

AFRİKA

Genel Bilgiler / Rehber

Bu kıtaya "Afrika" adı Pön savaşları sırasında verilmiştir. Kartaca'ya ilk defa ayak basan Romalılarca "Afri" veya "Africani" denilen oymakların adından esinlenilmiştir. O zamana kadar Yunanlılar bu kıtaya "Lebular Diyarı" diyorlarmış.

Konuşulan Diller

Afrika'da 2.000 çeşit dil konuşulduğu tahmin edilmektedir. Afrika dünyanın en fazla çeşit dil konuşulan kıtasıdır. Sömürgeciliğin sona ermesini takiben, hemen hemen tüm Afrika ülkeleri, resmi dil olarak İngilizce, Fransızca, Portekizce, İtalyanca, Arapça gibi dilleri benimsemişlerdir.

Din

Afrika'da dini inançlar da çok çeşitlidir. Yerel inanışların yanı sıra en yaygın olan dinler Müslümanlık ve Hıristiyanlıktır. Afrika'da azınlıkta olsa inanmayan bir grup da bulunmaktadır.

İklim / Hava Durumu

Afrika'nın iklimi büyük bir kıta olduğundan değişim göstermektedir. Hem bozkır alanlar, hem yağmur ormanları hem de geniş çöller vardır. Bu durumda kıta genelinde farklı iklim koşullarını doğurmaktadır.

Lokasyon / Konum

Avrupa'nın güneyinde, Atlantik Okyanusu'nun doğusunda, Hint Okyanusu'nun batısında ve Antarktika'nın kuzeyinde bulunmaktadır. Afrika kuzeyden Akdeniz ile sınırlanırken kuzeydoğuda Süveyş Kanalı ile Asya'dan ayrılır. Kıta doğuda Kızıldeniz ve Hint Okyanusu ile komşudur. Kıtanın güneyi Hint Okyanusu, batısı Atlas Okyanusu ile çevrilidir. Kıta kuzeybatıda Cebelitarık boğazı ile Avrupa'dan ayrılır. Kıtanın en uç noktalları kuzeyde Tunus'taki Beyaz Burun, güneyde Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Ahulhas Burnu, doğuda Somali'deki Ras Hafun Burnu, batıda Senegal'deki Yeşil Burun yer alır. Kıtanın boyu 8 bin 25 km, eni 7 bin 416 km'dir.

Pratik Bilgiler

Dünya'da yüzölçümü ve nüfus açısından Asya'dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Toplam dünya nüfusunun yüzde 14'ü Afrika kıtasında yaşamaktadır. Yeryüzündeki toprağın yüzde 20,4'ünü Afrika kıtası oluşturmaktadır. Km²'ye düşen kişi sayısı 29,3'tür. Bu oran ile Asya ve Avrupa'dan sonra üçüncü sırada yer almaktadır. En fazla nüfus yoğunluğuna sahip şehri Lagos (Nijerya)'dır. Kıtanın en yüksek noktası 5 bin 895 metre yükseklikteki Kilimanjaro dağı (Tanzanya'da) dır. En alçak noktası deniz seviyesinin 155 metre altında olan Assal Gölü (Dijibouti'de) dür.