Afrika

Afrika Genel Bilgiler / Rehber

Afrika Kıtası; Avrupa'nın güneyinde, Atlantik Okyanusu'nun doğusunda, Hint Okyanusu'nun batısında ve Antarktika'nın kuzeyinde bulunmaktadır. Afrika, kuzeyden Akdeniz ile sınırlanırken kuzeydoğuda Süveyş Kanalı ile Asya'dan ayrılır. Kıta, doğuda Kızıldeniz ve Hint Okyanusu ile komşudur. Kıtanın güneyi; Hint Okyanusu, batısı Atlas Okyanusu ile çevrilidir. Kıta; kuzeybatıda Cebelitarık boğazı ile Avrupa'dan ayrılır. Kıtanın en uç noktaları kuzeyde Tunus'taki Beyaz Burun, güneyde Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Ahulhas Burnu, doğuda Somali'deki Ras Hafun Burnu, batıda Senegal'deki Yeşil Burun’dur. Kıtanın boyu 8.025 km, eni 7.416 km'dir.

Afrika, yüzölçümü ve nüfus açısından, Asya'dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Toplam dünya nüfusunun yüzde 14'ü Afrika kıtasında yaşamaktadır. Yeryüzündeki toprağın yüzde 20,4'ünü Afrika kıtası oluşturmaktadır. Km²'ye düşen kişi sayısı 29,3'tür. Bu oran ile Asya ve Avrupa'dan sonra üçüncü sırada yer almaktadır. En fazla nüfus yoğunluğuna sahip şehri Nijerya’da bulunan Lagos’tur. Kıtanın en yüksek noktası Tanzanya’da bulunan 5.895 metre yükseklikteki Kilimanjaro Dağı’dır. En alçak noktası deniz seviyesinin 155 metre altında olan  ve Cibuti’de sınırları içerisinde bulunan Assal Gölü’dür. Afrika genelinde birçok milli park bulunmaktadır. Bu parklarda vahşi doğaya yakından tanıklık eden safariler düzenlenmektedir. En çok ziyaret edilen Afrika Milli Parkları; Tanzanya’daki Serengeti Milli Parkı, Mozambik’teki Bazaruto Milli Parkı, Botsvana’daki Chobe Milli Parkı ve Cezayir’deki Ahaggar Milli Parkı’dır. İki fay hattının birbirlerinden koparak uzaklaşması sonucu oluşan Doğu Afrika Çatlağı, Çatlak Vadisi ve onu çevreleyen yanardağları meydana getirmiştir. Kilimanjaro, Kenya ve Meru Dağları ile Ngorongoro bölgedeki en ünlü yanardağ örnekleridir. Serengeti’nin oluşması bu yanardağların aktiviteleri sonucudur.

Bu kıtaya "Afrika" adı Pön Savaşları sırasında verilmiştir. Kartaca'ya ilk defa ayak basan Romalılarca "Afri" veya "Africani" denilen oymakların adından esinlenilmiştir. O zamana kadar Yunanlar tarafından kıta "Lebular Diyarı" olarak biliniyordu.

Afrika'nın iklimi büyük bir kıta olduğundan değişim göstermektedir. Hem bozkır alanlar, hem yağmur ormanları hem de geniş çöller vardır. Bu durumda kıta genelinde farklı iklim koşullarını doğurmaktadır.

Afrika'da, 2.000 çeşit dil konuşulduğu tahmin edilmektedir. Afrika dünyanın en fazla çeşit dil konuşulan kıtasıdır. Sömürgeciliğin sona ermesini takiben, hemen hemen tüm Afrika ülkeleri, resmi dil olarak İngilizce, Fransızca, Portekizce, İtalyanca, Arapça gibi dilleri benimsemişlerdir. Afrika'da dini inançlar da çok çeşitlidir. Yerel inanışların yanı sıra en yaygın olan dinler Müslümanlık ve Hıristiyanlıktır.