Gazze Önemli Yerler / Gezilecek Yerler

  • Ulu Cami,
  • İbni Osman Camisi,
  • İbni Mervan Camisi,
  • Seyyid Haşim Camisi,
  • Napolyon Kalesi ve hâlâ kullanılmakta olan St. Porphyrus Kilisesi, Gazzenin önemli tarihi eserleri arasındadır.
  • Fransız Kültür Merkezi (Gazze'ye dönük Fransız desteğinin bir simgesidir.),
  • Gazze Arkeoloji Müzesi,
  • Rimal'deki Raşit Şava Kültür Merkezi (The Rashad Shawa Cultural Center),
  • Meçhul Asker Meydanı,
  • İngiliz Askerî Mezarlığı

Ulu Cami: İlk yapıldığında bir pagan tapınağı olan Ulu Cami, önce Bizanslılar tarafından bir Rum Ortodoks Kilisesine sonra sekizinci yüzyılda Araplar tarafından camiye çevrilmiştir. Haçlılar burayı daha sonra tekrar kiliseye çevirdi ancak Gazze'nin tekrar Müslümanların eline geçmesinden sonra tekrar camiye dönüştürüldü. Gazze Şeridi'ndeki en eski ve en büyük camidir ve bazı batılı 19 yüzyıl gezginleri tarafından şehirde "tarihi öneme sahip tek yapı" olarak tarif edilmiştir. Seyyid Haşim Cami: Eski şehir kısmında yer alan diğer camilerden birisi de Memlûk Sultanlığı döneminden kalma, içinde Haşim bin Abdimenaf'ın türbesinin olduğuna inanılan Seyyid Haşim Cami'dir.

Vilayet Cami: Seyyid Haşim Cami yakınında 1334 tarihinde yapılmış Vilayet Cami bulunmaktadır. Shuja'iyya mahallesinde Nalus'un yerlilerinden Ahmet İbn Osman'ın 1402'de yaptırdığı İbn Osman Cami ve 1324'te yapılmış ve bir din büyüğünün türbesine sahiplik eden İbn Mervan Cami yer almaktadır.

Rimal mahallesindeki Meçhul Asker Meydanı:1948 savaşında ölen meçhul asker anısına dikilmiş bir anıttır. Anıt, 1967 savaşında İsrail kuvvetleri tarafından yok edilmesine rağmen Norveç'ten sağlanan mali destek çevresinde bir park ile beraber anıt yeniden yapılmıştır.

Bahçe Kasrı; Napolyon'un Mısır seferi sırasında kullandığı bu bina Memlûk döneminde inşa edilmiş olup şehrin eski kısmında yer almaktadır ve bugün bir kız okulu olarak görev yapmaktadır.

İngiliz Askerî Mezarlığı; Tufa mahallesinde yer alan bu mezarlıkta Birinci Dünya Savaşı sırasında burada ölen İngiliz askerleri yatmaktadır.