Orta Doğu

Ortadoğu Asya'ya dahildir. Sitede kullanım kolaylığı açısından ayrı bölüm olarak verilmiştir.

Orta Doğu aslında Asya kıtasına dahildir fakat kullanım kolaylığı olması açısından sitemizde ayrı olarak verilmiştir.

Orta Doğu; Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine yaklaştıkları yerleri niteleyen bölgeye verilmiş addır. Bölgeyi biraz daha detayla tanıtacak olursak Orta Doğu’nun sınırları Akdeniz’den Pakistan’a uzanırken aynı zamanda Arap Yarımadası’nı da kapsamaktadır. Kıtanın kapladığı alan 7.208.000 km²’dir.

Orta Doğu kavramını biraz daha açacak olursak bölgenin bu ismi almasında Avrupa merkeziyetçi yaklaşım oldukça etkili olmuştur. Ayrıca bu isimde yine İngiltere ve Avrupa ülkelerinin coğrafi konumları önemli sayılmış; bölge isimlendirilirken bu iki alan merkez kabul edilmiştir. Hatta Uzak Doğu ve Yakın Doğu gibi kavramlar da bu merkezlerden hareketle sistematikleşmiştir.

Orta Doğu kavramının oluşumunda önemli olan bir diğer unsur da Fransızların Osmanlı Devleti himayesindeki topraklardan bahsederken kullandığı Yakın Doğu tabiri olmuştur. İngiltere’nin de Hindistan ve Çin’in topraklarında yayılım gösterirken Uzak Doğu tabirini kullanması sistematik açıdan yeni bir kavramın doğmasını zorunlu kılmıştır. Bu zorunluluk da Orta Doğu kavramının ortaya çıkmasında oldukça önemli bir rol oynamıştır. Terimi ilk olarak İngilizler kullanmıştır.

Yaptığımız tüm bu tanımlamalara göre Orta Doğu’da bulunan ülkeleri sayacak olursak; listemiz Irak, Suriye, Katar, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Ürdün, Lübnan, İsrail, İran, Batı Şeria, Filistin, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman, Kuveyt, Yemen, Mısır ve Afganistan’dan oluşacaktır. Bölgeyi nüfus olarak ele alacak olursak da; 2010 yılında Orta Doğu’nun nüfusunun 241 milyon olduğu saptanmıştır. Aynı zamanda bölgenin nüfusunun 2030 yılında 319 milyona varması beklenmektedir. Burada nüfusun hızla artması Orta Doğu’nun dünyanın en genç nüfusunu bünyesinde barındırmasını da beraberinde getirmiştir. Rakamları daha da netleştirecek olursak Orta Doğu’nun nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ı 30 yaşından gençtir. Bölgedeki ülkelere baktığımızda en yoğun nüfusa sahip ülkenin Pakistan olduğunu söyleyebiliriz.

Orta Doğu kavramını biraz daha detaylandıracak olursak kavram Akdeniz ile Hint Okyanusu’nu, Rusya ile de sıcak denizleri birbirine bağlayan önemli bir bölgedir. Bölgenin önemli olmasının bir diğer nedeni de doğu ve batı arasındaki ticarette oynadığı önemli roldür. Sahip olduğu jeopolitik konum; Orta Doğu’yu uzun yıllardan beridir dünyanın en büyük devletlerinin birincil hedefi haline getirmiştir. Dünya sahnesinde petrolün değerinin artmasıyla birlikte de petrol açısından zengin Orta Doğu daha çok ülkenin ele geçirmek istediği bir bölge olmuştur.

Orta Doğu’nun önemli olmasını sağlayan bir diğer etmen de; üç büyük dinin doğduğu yer olma özelliğini taşımasıdır. Hatta bölgeye verilen dini değeri daha net anlatmak için dini bir görüşe göre Orta Doğu ismi verilen toprakların Hz. İbrahim’in doğduğu ve yaşadığı yerler olduğunu da belirtebiliriz.

Kıtada konuşulan dillerin başında Arapça gelmektedir. Arapça’yı Farsça, Türkçe ve İbranice takip etmektedir. Ayrıca kıtada bu dillerin haricinde 20 başka dil de konuşulur.

Orta Doğu iklimsel olarak genellikle sıcak ve kuraktır. Fakat bölge detayla incelendiğinde Akdeniz’ e yakın yükseltilerin karla kaplı olduğu görülecektir.

Orta Doğu Genel Bilgiler / Rehber

* Ortadoğu Asya'ya dahildir. Sitede kullanım kolaylığı açısından ayrı bölüm olarak verilmiştir.

Orta Doğu; Türkiye, Mısır ve İran arasında kalan tüm toprakların genel adıdır. Dini bir görüşe göre ise Hz.İbrahim’in doğduğu, büyüdüğü ve yaşadığı yerlere Orta Doğu adı verilir. Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının birleştiği yer olan Orta Doğu, üç büyük dinin doğduğu yer olma özelliğini taşır. Önemli bir ticaret merkezi olan ve aynı zamanda büyük savaşların gerçekleştiği Orta Doğu, tüm Arap Yarımadası’nı, Mısır, İsrail, İran, Irak, Ürdün, Lübnan, Suriye ve Türkiye’yi içine alır. Bölgenin ismi Uzak Doğu yolunun ortasında bulunmasından gelir. Orta Doğu’nun kapsadığı bölgede büyük kum çölleri ve dünyanın en uzun nehirleri olan Nil, Fırat ve Dicle bulunur. Coğrafi şekiller bakımından oldukça zengin olan bu bölgenin iklimi de farklılık göstermektedir. İklim genellikle sıcak ve kuraktır ancak Akdeniz’e yakın yükseltiler karlarla kaplıdır. Bazı Orta Doğu bölgeleri ise yıllarca yağış almaz.

Orta Doğu, zengin petrol ve doğalgaz rezervleri ile bilinir. Petrolün diğer ülkelere satışı sayesinde bazı ülkeler oldukça gelişmiş, lüks şehirler kurmuşlardır. Orta Doğu için tarım da oldukça önemli yere sahiptir. Pamuk, tütün, hurma, portakal, üzüm ve zeytin yetiştirilmekte ve dünya ticaret piyasasına sunulmaktadır. Mısır gibi bazı ülkeler de kanallardan geçen ticaret gemilerinden vergi alarak gelir sağlamaktadırlar. Orta Doğu ülkeleri arasında en büyük yüz ölçümüne sahip ülke Cezayir’dir. En fazla nüfusa sahip ülke ise Pakistan’dır.

Orta Doğu tarihi, medeniyetler tarihinin başlangıç noktası olup tarım ve yerleşik hayatın başlangıç yeridir. İlk yazılı metinler burada bulunmuş, semavi dinler burada doğmuştur. En eski uygarlık bugünün Fırat ve Dicle’si arasına kurulmuş olan Sümer Uygarlığı’dır. Burada çivi yazısını kullanan Sümerler, kanal ve şehirler yapmışlardır.

Orta Doğu’nun kuşkusuz en önemli kenti Kudüs’tür. Şehrin önemi zengin tarihinden gelmektedir. Hz. Davud döneminde Yahudi Krallığı’nın başkentidir. Hz. Davud’un ölümünden sonra Hz. Süleyman, Hz. İbrahim’in oğlu İshak’ı kurban etmek için seçtiği kayanın bulunduğu Mabed Tepesi’ne “Süleyman Tapınağı” yaptırır. Bu tapınak Musevilerin ilk kutsal tapınağıdır. Sonraki dönemlerde Hz. İsa, Hristiyanlığı yayma mücadelesini bu topraklarda vermiştir. Ardından şehir 634’de Müslümanların eline geçer ve Hz. Muhammed’in burada göğe yükseldiğine inanılır. Orta Doğu’nun diğer önemli kentleri arasında Giza Piramitleri ile bilinen Kahire, taşlardan oyularak kurulan kent Petra, dünyanın en büyük otellerinin bulunduğu Dubai, dünyanın en başta gelen şehirleri arasında gösterilen Doha ve en büyük Mısır Tapınakları’nın bulunduğu Luxor yer almaktadır.