Moğolistan’da Konuşulan Diller

Moğolistan’ın batı ucunu saymazsak ülkede herkes Moğolca konuşmaktadır. Batı kısımda ise Kazakça konuşulur. Öğrenmesi oldukça zor olan Moğolca dili kendine has bir telaffuz biçimine de sahiptir. Sovyetler Birliği ile uzun süreli ilişkileri olan Moğolların çoğu Rusça da bilmektedir. İngilizcenin yabancı dil olarak çok yaygın olmadığı ülkede Almanca da konuşulmaktadır.