Google+

ASYA

Genel Bilgiler / Rehber

Ağırlıklı olarak, kıtanın doğusunda sarı, güney kısmındaki adalarda siyah, geri kalan kısımlarında ise beyaz ırktan insanlar yaşamaktadırlar. En yüksek tepe Everest, en büyük göl Hazar Gölü, en derin göl Baykal Gölü, deniz seviyesinden en alçak yer Lut Gölü ve en alçak havza Turfan Havzası bu kıtada yer almaktadır.

Konuşulan Diller

Kıtada çok sayıda dil kullanılmaktadır. Bir çok ülkede birden fazla resmi dil mevcuttur. Endonezya'da 600'den fazla, Hindistan'da 800'den fazla, Filipinlerden 100'den fazla farklı dil ve lehçe kullanılmaktadır.

Asya çok sayıda önemli dinin doğuşunda rol oynamıştır. Semavi dinler arasında İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevilik dinlerinin her üçü de Ortadoğu'da ortaya çıkmıştır. Budizm ve Hinduizm de Asya menşeli dinlerdir. Türk, Çin ve Hint medeniyetleri bu kıta doğmuş ve binlerce yıldır varlıklarını devam ettirmişlerdir.

İklim / Hava Durumu

Asya kıtasında her tür iklim görülmektedir. Kıtanın kuzeyindeki Kuzey Buz Denizi ve Kuzey Kutbunun bölge iklimine etkisi büyüktür. Sibirya bölgesinde sıcaklık kışın -50 dereceye kadar düşer, yaz aylarında 5 dereceye kadar çıkar. Orta Asya'da sert bir kara iklimi vardır. Tibet Yaylası ve Himalayaların bulunduğu kısımda sıcaklık farkları çok yüksektir ve az yağış alır. Güney ve Güneydoğu Asya bol yağışlı ılıman Muson iklimine sahiptir.
Ön Asya'da Akdeniz kıyılarında bulunan bölgelerde, ılıman Akdeniz iklimi mevcuttur. Yaz mevsiminde çok sıcak olan bu bölge kış aylarında ılımandır ve bol yağış alır. Ekvator bölgesindeki adalarda ise, bütün sene boyunca ortalama sıcaklığı 27°C olan ekvator iklimi hakimdir. Asya kıtasının en sıcak bölgesi Arabistan ve Irak bölgesidir. Bağdat'ta yazın sıcaklık gölgede 50 dereceye kadar çıkar.

Lokasyon / Konum

Avrupa'nın doğusunda, Pasifik Okyanusu'nun batısında, Okyanusya'nın kuzeyinde ve Arktik Okyanusu'nun güneyinde yer almaktadır. Dünyanın en büyük kıtası olmasının yanı sıra ortalama 1.010 m'lik yükseltisiyle en yüksek kıtasıdır. Kıtanın en kuzeyinde Rusya'da Çelyuskin Burnu, en güneyinde Malakka Yarımadasındaki Buru Burnu, en batısında Türkiye'deki Gökçe ada Avlaka Burnu ve en doğusunda Çukçi Yarımadasında Dejnev Burnu yer alır. Kıtanın eni 8 bin 200 km, boyu 8 bin 490 km'dir. Kuzey güney yönünde adalar da dahil edilirse Severneya Zemlya adası ile Endonezya'ya bağlı Rudi Adaları arası 10 bin 245 km'dir.
Asya, kuzeyden Kuzey Buz Denizi ile sınırlıdır. Kuzey doğuda, Amerika'dan Bering Boğazı ile ayrılır. Doğusunda Büyük Okyanus, güneyinde ise Hint Okyanusu yer almaktadır. Asya'nın batı sınırı konusunda ise farklı görüşler mevcuttur. Ancak en çok kabul gören sınır; Ural Dağları, Ural Nehri, Maniç Oluğu, Karadeniz, Boğazlar, Ege Denizi, Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz üzerinden çekilecek bir hattır.

Pratik Bilgiler

Dünyada yüzölçümü ve nüfus açısından en büyük kıtadır. Toplam dünya nüfusunun yüzde 60'ı Asya kıtasında yaşamaktadır. Yeryüzündeki toprağın yüzde 29,5'ini Asya kıtası oluşturmaktadır. Km²'ye düşen kişi sayısı 86,7'dir. En fazla nüfus yoğunluğuna sahip şehri Shangai (Çin)'dir. Kıtanın en yüksek noktası 8.848 metre yükseklikteki Everest tepesi (Çin ve Nepal ile sınırı var)dir. En alçak noktası deniz seviyesiniz 422 metre altında olan Lut Gölü (Israil, Filistin ve Ürdün ile sınırı var)'dür.