Moğolistan’ın Kısa Tarihi

Absolute_Travel_Tours.jpg

Geçmişte Hunlar, Sien-Piler, Cücenler ve Göktürklere ev sahipliği yapan Moğol topraklarında Cengiz Han tarafından 1206 senesinde Moğol İmparatorluğu kurulmuştur. 17. yüzyıla gelindiğinde Çarlık Rusyası tarafından kontrol altına alınmaya çalışılan ülke topraklarında uzun yıllar süren Rus ve Çin mücadeleleri yaşanmıştır. 1912 senesinde bağımsızlığını ilan eden Moğolistan, Çin-Japon savaşlarından etkilenmiştir. Komünizm hareketini yürüten Çinlilerin yer yer işgal ettiği ülkede 2. Dünya Savaşı sonrasında Moğolistan Halk Cumhuriyeti kurulmuştur. 1961 senesinde Birleşmiş Milletler örgütüne kabul edilen ülkede ilk çok partili seçimler 1990 senesinde yapılmıştır.