Burkina Faso’da Din ve İnanç

Burkina Faso genelinde yerel etnik dinlere inananların oranı günümüzde de yüksek oranda gözlemlenebilmektedir. Yerel dinlere inananların oranı yüzde 15 seviyesinde bulunmaktadır. Mossilerin yerel dininde tanrı olarak kabul edilen Wende dünyayı yarattıktan sonra yeniden insan olarak dünyaya geri geldiği inancı hakimdir. Söz konusu ilahın çeşitli dönemlerde de farklı mekânlarda farklı boyut ve şekillerde dünyada bulunduğuna inanılmaktadır.

Ülke genelinde uzun süre Mossilerin kuzeyden başlayarak yayılan islamiyete direnci 18.yüzyıl’da Mossi krallığı olan Wogodogo Krallığı'nın kralı Moogo naaba Doulgou'nun İslamiyeti seçmesi neticesinde kırılmış ve ülke genelinde İslami inançlara göre yaşamını idame ettirenlerin oranında artış gözlemlenmiştir. Günümüzdeülkedehakimolandinislamiyetolup, nüfusunun yüzde 60,5'i bu inanca göre yaşamını sürdürmektedir. Hristiyan dinine inananların oranı yüzde 23,2 düzeyinde olup, bu oran içerisinde katolik mezhebine mensup Hristiyanların oranı yüzde 19’u Protestan mezhebine mensup olanların orası ise yüzde 4,2 seviyesindedir.

Lokasyon Sayfasında Detayı Göster
Kapalı