Burundi Pratik Bilgiler

Nüfusunun yüzde 85'ini Hutular (Bantu), yüzde 14'ünü Tutsiler (Hamitik) oluşturmaktadır. Geri kalan yüzde 1'lik kısmı Twa (Pigme), 3 bin Avrupalı ve 2 bin Güneydoğu Asyalılardan oluşmaktadır. Burundi'nin adı, komşusu Ruanda'da 2004'te 1 milyon insanın öldürülmesi ile sonuçlanan (Büyük çoğunluğu Tutsi, daha az bir kısmı Hutu) etnik savaşlar sonrası daha fazla gündeme gelmiştir. Katliamın sebebinin, Bantu kökenli Hutuların ve Hami ırkından gelen Tutsilerin arasındaki etnik nefret olduğu düşünülmektedir.