Eritre Ekonomi

Eritre ekonomisi birinci derecede tarım ve hayvancılığa dayanır. Nüfusun büyük kısmı kırsal alanda yaşamakta, bunların çoğu da hayvancılıkla uğraşmaktadır. Kırsal alanda yasayanların üçte ikisi yerleşik veya yarı yerleşik hayat, kalanı göçebe hayatı sürdürmektedir. Ülkenin sanayisi ise çok geri durumdadır. Ülkenin ihracat ürünleri büyükbaş hayvan, tekstil, gıda ürünleridir. İhracat ortakları İtalya, ABD ve Beyaz Rusya'dır. İthalat ürünleri makineler, petrol ürünleri, gıda, endüstri malları. İthalat ortakları ise; Almanya, İtalya ve Fransa'dır.