Gana’da Din ve İnanç

Church.jpg

Ülke genelinde hâkim olan din Hristiyan dini olup, nüfusun yüzde 71,2'si Hristiyan inancına göre yaşamaktadır. Hristiyan dini içerisindeki mezhep dağılımda ise nüfusun yüzde 28,3'ü Pentacosizm, yüzde 18,4'ü Protestan, yüzde 13,1 Katolik, yüzde 11,4'ü ise diğer Hristiyan mezheplerine göre inançlarını yaşamaktadırlar. Ülkede İslamiyeti din olarak benimseyen ve bu doğrultuda inançlarını uygulayan nüfusun oranı yüzde 17,6 düzeyindedir. Gana'da ayrıca yüzde 5,2 yerel Afrika dinlerine, yüzde 0,8 ise de diğer dinlere inanan topluluk yaşamaktadır. 2010 verilerine göre nüfusun yüzde 5,2'si de herhangi bir dine mensup olmadığını ifade etmektedir.