Google+

Maine’de Din ve İnanç

4308 Eyl 2017Lokasyon Detay

Maine'in yüzde 39’unu Hristiyanlar oluşturmaktadır. Katoliklerin ağırlıkta olduğu coğrafyada Musevilik, İslam, Budizm ve Hinduizm gibi diğer dinlere mensup kişiler nüfusun yüzde yaklaşık % 1,7’sini oluşturmaktadır. 2010 yılındaki bir çalışma ile Maine, ABD’deki en az dindar eyalet olarak seçildi.

Maine ile ilgili diğer içeriklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

-