Maine'in yüzde 39’unu Hristiyanlar oluşturmaktadır. Katoliklerin ağırlıkta olduğu coğrafyada Musevilik,İslam, Budizm ve Hinduizm gibi diğer dinlere mensup kişiler nüfusun yüzde yaklaşık % 1,7’sini oluşturmaktadır. 2010 yılındaki bir çalışma ile Maine, ABD’deki en az dindar eyalet olarak seçildi.