Kuzey Amerika

Kuzey Amerika, kuzey yarım kürede bulunan, kuzeyde Arktik Okyanusu, doğuda Atlantik Okyanusu, güneyde Karayip Denizi ve batıda Kuzey Pasifik Okyanusu'yla çevrili olan kıtadır. “Yeni Dünya” olarak da adlandırılan kara kitlesinin kuzey kısmındadır. Kuzey Amerika'nın Güney Amerika'ya tek kara bağlantısı ise Panama Kanalı’dır.

Kıta dört büyük bölgeye ayrılabilir: Meksika Körfezi'nden Kanada Arktiği’ne kadar Great Plains; Rocky Dağları, Great Bas, Kaliforniya ve Alaska'yı içeren, jeolojik olarak genç, dağlık batı; kuzeydoğuda Kanada bölgesi; ve Appalachian Dağları'nı ve Florida yarımadasını içinde bulunduran doğu bölgesi. Kuzey Amerika kıtası dünyada yüzölçümü açısından üçüncü sırada, nüfus açısından dördüncü sırada yer almaktadır. Toplam dünya nüfusunun yüzde 8'i Kuzey Amerika kıtasında yaşamaktadır. Yeryüzündeki toprağın yüzde 16,5'ini Kuzey Amerika kıtası oluşturmaktadır. Km²'ye düşen kişi sayısı 21'dir. En fazla nüfus yoğunluğuna sahip şehri Meksika’da bulunan Mexico City’dir. Kıtanın en yüksek noktası 6.198 metre yüksekliğiyle ABD’de bulunan McKinley Dağı’dır. En alçak noktası deniz seviyesinin 1.512 metre altında olan ve Grönland’da bulunan Jakobshavn Isbræ’dır. Kuzey Amerika kıtasında Birleşmiş Milletler tarafından tanınan 23 ülke yer almaktadır.

Kuzey Amerika’nın iklimi bölgelere göre değişiklik gösterir. New Mexico ve Arizona eyaletlerinin kurak çöllerinde değişik iklimler görülür. Büyük Okyanus ve Alaskaakıntısının tesiri ile ABD ve Kanada’nın batı kıyılarında yağışlı ve yazın kurak bir iklim hakimdir. Doğu kıyılarının iklimi de körfez akıntısı (golf stream) tarafından ılımanlaştırılır. İç bölgelerin alçak kısımlarında düzensiz bir yağış vardır. Güneyindeki körfezlerle ABD’nin Atlas Okyanusu kıyısındaki bölgeler ise her an yaz kasırgası tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Kuzey Amerika’da başlıca kömür yatakları ABD ve Kanada’da yer almaktadır. Dünyanın en önemli uranyum kaynaklarından biri de Kanada’dadır. Petrol gibi önemli madenler ABD ve Kanada’da; kurşun, çinko ve gümüş yatakları da Meksika’da bulunur. Kıtanın özellikle kuzey kıyılarında ve Büyük Göller bölgesinde balıkçılık yaygındır.

Kuzey Amerika’da ulaşım oldukça gelişmiş olup, hava, demir ve karayolları büyük ölçüde gelişmiştir. Kuzey Amerika’da, hangi tarihten beri insan yaşamının sürdüğü bilinmemektedir. Ancak ilk olarak 25 bin yıl kadar önce Kızılderililerin Asya’dan Kuzey Amerika’ya göç ettikleri ileri sürülmektedir. Eskimolar ise 605 sene önce Kuzey Amerika’ya gelip yerleşmişlerdir.

Kuzey Amerika'da konuşulan en yaygın diller; İngilizce, İspanyolca ve Fransızcadır. ABD’de İngilizcenin, Amerikan İngilizcesi denilen çeşidi konuşulur. Kanada’da ise geçerli lisan İngilizce ve Fransızcadır. Kuzey Amerika’nın güneyinde ve Meksika’da İspanyolca konuşulurken, Kızılderililer ve Eskimolar aralarında kendi dillerini kullanırlar. Kıta genelinde din ve inanış bağlamında Hristiyanlık hakimdir. ABD halkının çoğu Protestan, İspanyolca konuşulan bölgelerin halkı ise Katolik’tir.

 

Kuzey Amerika Genel Bilgiler / Rehber

Kuzey Amerika, kuzey yarım kürede bulunan, kuzeyde Arktik Okyanusu, doğuda Atlantik Okyanusu, güneyde Karayip Denizi ve batıda Kuzey Pasifik Okyanusu'yla çevrili olan kıtadır. “Yeni Dünya” olarak da adlandırılan kara kitlesinin kuzey kısmındadır. Kuzey Amerika'nın Güney Amerika'ya tek kara bağlantısı ise Panama Kanalı’dır.

Kıta dört büyük bölgeye ayrılabilir: Meksika Körfezi'nden Kanada Arktiği’ne kadar Great Plains; Rocky Dağları, Great Bas, Kaliforniya ve Alaska'yı içeren, jeolojik olarak genç, dağlık batı; kuzeydoğuda Kanada bölgesi; ve Appalachian Dağları'nı ve Florida yarımadasını içinde bulunduran doğu bölgesi. Kuzey Amerika kıtası dünyada yüzölçümü açısından üçüncü sırada, nüfus açısından dördüncü sırada yer almaktadır. Toplam dünya nüfusunun yüzde 8'i Kuzey Amerika kıtasında yaşamaktadır. Yeryüzündeki toprağın yüzde 16,5'ini Kuzey Amerika kıtası oluşturmaktadır. Km²'ye düşen kişi sayısı 21'dir. En fazla nüfus yoğunluğuna sahip şehri Meksika’da bulunan Mexico City’dir. Kıtanın en yüksek noktası 6.198 metre yüksekliğiyle ABD’de bulunan McKinley Dağı’dır. En alçak noktası deniz seviyesinin 1.512 metre altında olan ve Grönland’da bulunan Jakobshavn Isbræ’dır. Kuzey Amerika kıtasında Birleşmiş Milletler tarafından tanınan 23 ülke yer almaktadır.

Kuzey Amerika’nın iklimi bölgelere göre değişiklik gösterir. New Mexico ve Arizona eyaletlerinin kurak çöllerinde değişik iklimler görülür. Büyük Okyanus ve Alaskaakıntısının tesiri ile ABD ve Kanada’nın batı kıyılarında yağışlı ve yazın kurak bir iklim hakimdir. Doğu kıyılarının iklimi de körfez akıntısı (golf stream) tarafından ılımanlaştırılır. İç bölgelerin alçak kısımlarında düzensiz bir yağış vardır. Güneyindeki körfezlerle ABD’nin Atlas Okyanusu kıyısındaki bölgeler ise her an yaz kasırgası tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Kuzey Amerika’da başlıca kömür yatakları ABD ve Kanada’da yer almaktadır. Dünyanın en önemli uranyum kaynaklarından biri de Kanada’dadır. Petrol gibi önemli madenler ABD ve Kanada’da; kurşun, çinko ve gümüş yatakları da Meksika’da bulunur. Kıtanın özellikle kuzey kıyılarında ve Büyük Göller bölgesinde balıkçılık yaygındır.

Kuzey Amerika’da ulaşım oldukça gelişmiş olup, hava, demir ve karayolları büyük ölçüde gelişmiştir. Kuzey Amerika’da, hangi tarihten beri insan yaşamının sürdüğü bilinmemektedir. Ancak ilk olarak 25 bin yıl kadar önce Kızılderililerin Asya’dan Kuzey Amerika’ya göç ettikleri ileri sürülmektedir. Eskimolar ise 605 sene önce Kuzey Amerika’ya gelip yerleşmişlerdir.

Kuzey Amerika'da konuşulan en yaygın diller; İngilizce, İspanyolca ve Fransızcadır. ABD’de İngilizcenin, Amerikan İngilizcesi denilen çeşidi konuşulur. Kanada’da ise geçerli lisan İngilizce ve Fransızcadır. Kuzey Amerika’nın güneyinde ve Meksika’da İspanyolca konuşulurken, Kızılderililer ve Eskimolar aralarında kendi dillerini kullanırlar. Kıta genelinde din ve inanış bağlamında Hristiyanlık hakimdir. ABD halkının çoğu Protestan, İspanyolca konuşulan bölgelerin halkı ise Katolik’tir.