Kanada Hakkında Temel Bilgiler

Kanada Kuzey Amerika kıtasının en kuzeyindedir. 9,984,670 kilometrekare yüzölçümüne sahiptir. Toplam yüzölçümü bakımından dünyanın ikinci en büyük, toprak bakımından ise dünyanın dördüncü en büyük ülkesidir. Doğal güzellikleri ve geniş topraklarıyla tanınan ülke ekonomik ve teknolojik açıdan komşusu Amerika Birleşik Devletleri’ne benzetilmektedir. Ancak ülke halkı Britanya mirasına daha bağlıdır. Britanya ve Fransa’dan gelen göçmenlerle kurulan ülke iki coğrafyanın da izlerini taşımaktadır.

city-948987_960_720.jpg

Kanada’da 15. yüzyıla kadar Aborjin yerlileri yaşamıştır. 15. yüzyıl itibariyle başlayan kolonileşmeyle ülke bugünkü adını ve şeklini almaya başlamıştır. Yapılan özbildirim anketlerine göre Kanada vatandaşlarının yüzde 80’i Avrupa, yüzde 14’ü Asya ve yüzde 5’i Aborjin kökeninden gelmektedir.

Yaklaşık 10 milyon metrekare yüzölçümlü Kanada10 eyalet ve 3 bölgeden oluşmaktadır. Ontario eyaletinin güneydoğusunda konumlanan Ottawa şehri ülkenin başkentidir. Ottawa aynı zamanda Kanada’nın dördüncü büyük şehridir.

Kanada'nın Başkenti, Şehirleri ve Bölgeleri

Kanada parlamenter demokrasi ve anayasal monarşiyle yönetilen bir federasyondur. Kraliçe II. Elizabeth ‘’Kanada Kraliçesi’’ unvanıyla devlet başkanı ve hükümdarı olma sıfatlarına sahiptir. Kraliçe ülkede bir temsilciye sahiptir. Baş vali olarak adlandırılan bu temsilcilik genellikle emekli olmuş politikacılar ya da seçkin Kanadalılar arasından seçilir. Yaklaşık 10 milyon metrekare yüzölçümlü Kanada10 eyalet ve 3 bölgeden oluşmaktadır. Ontario eyaletinin güneydoğusunda konumlanan Ottawaşehri ülkenin başkentidir. Ottawa aynı zamanda Kanada’nın dördüncü büyük şehridir.

Eyaletler, federal yönetimden geniş oranda özerkliğe sahiptirler; ancak federal hükümetin belirlediği sağlık, eğitim gibi sosyal programları uygulamakla yükümlüdür. Eyaletler; Britanya Kolumbiyası, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec, New Brunswick, Prens Edward Adası, Yeni İskoçya ve Newfoundland & Labrador’dan oluşmaktadır. Bölgeler ise Yukon, Kuzeybatı Toprakları, Nunavut şeklinde sıralanmaktadır.

Kanada Nerededir?

Kanada Kuzey Amerika’nın büyük kısmını kaplamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’yle güneyden ve Alaska ile kuzeybatıdan komşudur. 8,891 kilometrelik Kanada - Amerika sınırı dünyanın en uzun ülke sınırıdır. Kanada doğuda Atlas Okyanusu, batıda Pasifik Okyanusu ve kuzeyde Arktik Okyanusu’na kadar uzanır. Ülke toplam alanıyla Rusya’nın ardından ikinci en büyük ülke konumundadır. Ancak ülke topraklarının büyük kısmı ormanlar, tundralar veRocky Dağları’ndan oluşmaktadır. Ülke nüfusunun 1/5’ine denk gelen 35 milyon insan güney sınırına yakın bölgelerde yaşamaktadır.

Kanada’da Konuşulan Diller

Kanada İngilizce ve Fransızca’nın resmi dil olduğu çift dilli bir ülkedir. Ülke nüfusunun yüzde 60’ı İngilizce’yi, yüzde 20’si ise Fransızca’yı ana dili olarak kabul etmektedir. 6,8 milyon Kanadalı ise ana dillerini resmi dillerden farklı beyan etmektedir. Çince, Punjabi, İspanyolca, Almanca ve İtalyanca ülkedeki diğer ana diller olarak sıralanmaktadır.

Kanada’da Din ve İnanç

Kanada düşünce ve inanç özgürlüğünün yüksek olduğu bir ülkedir. Öyle ki ülke nüfusunun yüzde 23,9’u herhangi bir dine inanmamaktadır. Bununla birlikte diğer Amerika ülkelerinde olduğu gibi en yaygın din Hristiyanlık’tır. Katolikler nüfusun yüzde 42’sini oluşturuyor. Hemen ardından ise yüzde 40'lık bir ortanla Protestanlar gelir.

Kanada’nın Kısa Tarihi

Kanada’nın geçmişi yerli Amerikalı göçebe halklara, yani Aborijinlere endekslidir. Yaklaşık 15 bin yıllık tarihi geçmişleri olan Aborjinlerden üç büyük klan olan İnuitler, Metisler ve geri kalanlara verilen genel ismiyle İlk Milletler Kanada’nın tarihini oluşturur. Tahmini olarak Siberya ile Kuzey Amerika kıtalarının buz devri ile birleşmesi sonucu Asya’dan göçmüşlerdir. Bundan dolayı din ve kültürleri Orta Asya geleneğine oldukça yakın bulunur. Avrupa’dan göçlerin başladığı zaman olan 16. yüzyılda nüfuslarının 2 milyona yakın olduğu varsayılır. Yeni Avrupalı yerleşimcilerle yaşanan savaşlar ve daha çok Avrupa hastalıklarının hızla yayılması sonucu nüfuslarının yüzde 80’e yakını ölmüştür. Bunun yanında, günümüzde devlet olarak özür dilenen bir konu olan, sistematik asimile çabalarıyla yerli nüfus ve yerli kültür oldukça zarar görmüştür.

İlk Avrupalı şehirler St John’s 1583 yılında, Port Royal 1605 yılında ve Quebec City 1608 yılında kurulmuş; Kanada, Fransız ve İngilizlerin göç ettiği bir bölge olmuştur. Fransız ve İngilizler arasındaki çekişme zamanla birlikteliğe dönmüş ve 1791’deki anayasada Fransız ve İngilizlerin ayrı ayrı kraliyette yeri olmasına karar verilmiştir. Bu “British North America Act 1840” ile değişmiş, özerkliğin azaldığı ve eyalet sisteminde işleyen bir sistemin ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Bununla birlikte günümüze dek gelen Quebec Fransız eyaleti ve diğer İngiliz eyaletler arası çekişmeli birliktelik devam etmiştir. En son 1995 yılında yapılan Quebec referandumunda yüzde 50,8 ile bağımsızlığın reddedilmesi, iki farklı kültürün ne kadar kırılgan bir yapıda bir arada durduğunu göstermektedir. Ülke hâlâ toprak olarak Büyük Britanya Krallığı’na aidiyetini sürdürmektedir.

Kanada’ya Ne Zaman Gidilir?

Kanada gelişmiş turizm sektörü ve doğal güzellikleriyle yılın her dönemi seyahat severleri ağırlamaktadır. Ülke nisan-mayıs aylarında müzik, tiyatro ve film festivalleriyle dikkat çekmektedir. Kış ayları ise spora rağbet gösterilen dönemdir. Buz hokeyi ve kayak ülkenin en önemli spor dallarıdır. Özellikle Britanya Kolumbiyası sahip olduğu kayak tesisleri ile öne çıkmaktadır. Sonbahar, ülkenin sanat festivallerinin yoğun olduğu mevsimdir.

Devamını Oku

Kanada’da İklim ve Hava Durumu

Kanada soğuk ve uzun kış günleriyle bilinen karasal iklim, kutup iklimi ve nemli kıtasal iklime sahip bir ülkedir. Ülkenin en yoğun nüfuslu bölgesi olan Ontario eyaletinin güneyinde daha yumuşak kış koşulları yaşanmaktadır. Kutup bölgesindeki Nunavut eyaletinde ülkenin en düşük sıcaklıkları gözlemlenir. Kanada’nın sahil bölgesi Britanya Kolumbiyası’nda ise ılıman iklim hâkimdir. Ülke genelinde yazlar sıcak ve kısa olmaktadır. Kutup bölgeleri hariç birçok bölgede ortalama sıcaklık 30 derecenin üstüne çıkmaktadır. Resmi olarak ölçülen en yüksek sıcaklık 45 derece iken, en düşük sıcaklık -63 derecedir.

Kanada’nın Ekonomisi

Kanada dünyanın 11’inci gelişmiş ekonomisine sahip ülkedir. OECD ve G8 üyesi olan ülke fazlasıyla küreselleşmiş ve ticaret hacmi artmış bir ekonomik yapıya sahiptir. Ülke genelinde delir dengesizliği oranı oldukça düşüktür. Kanada karma ekonomik modeli işletmektedir. Sağlık ve eğitim hizmetlerinin ücretsiz sağlandığı ülke bu modelle birçok dünya ülkesine örnek teşkil etmektedir. 20. yüzyılın başında gelişmeye başlayan üretim, maden ve hizmet sektörleri ülkeyi endüstriyel döneme taşımıştır. Hizmet sektörünün ekonomide önemi çok büyüktür. Ancak bunun yanında ormancılık ve ham petrol de ülke ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. Kanada hizmet sektörü ve ihracatın yanı sıra bilim ve teknolojiye verdiği önemle de ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Kanada Kültürü

20100701-newcanadians-04.jpg

Kanada çok kültürlü yapısının getirdiği kapsayıcılığı ve toplumsal çıkarları ön plana çıkaran politikalarıyla tanınmaktadır. Ülkede Kanadalı kimliğinin altında farklı etnik ve dini kökenden insanlar bir araya gelebilmektedir. Bu da uygulanan seçici göçmenlik, sosyal entegrasyon ve aşırı sağın kontrolü gibi politikalarla sağlanmaktadır. Ülke ayrıca sağlık hizmetlerinin ücretsiz olması ve eşcinsel evliliklerin yasal olması gibi liberal uygulamalar konusunda da öncüdür. Bunun yanında Kanada silah kullanımına sıkı kontroller getiren ve hayatın her alanında yüksek vergilerin ödendiği bir ülke olarak da bilinmektedir.

Kanada 20. yüzyıla kadar Aborjin yerlilerinin, İngiliz ve Fransız kolonilerinin ortak kültürünü yansıtmaktaydı. Ancak yeni göç dalgalarıyla birlikte Afrika, Karayipler ve Asya kültürleri de Kanada topraklarının bir parçası haline geldi. Ülke edebiyatı, müziği, sineması ve sanatıyla yaratılan Kanadalı kimliğinin tüm parçalarını içermektedir.

Kanada Mutfağı

2014-01-21-can1.jpg

Kanada mutfağı ülke içinde farklılık gösteren zengin bir mutfaktır. Genel anlamda ülke mutfağı üç kategoride incelenebilir: Yerli mutfağı, Avrupa mutfağı ve Asya mutfağı. Ülkenin yemek kültüründe Aborjin yerlilerinin etkisi hissedilmektedir. Bugün Kanada’nın sembollerinden biri olan akçaağaç şurubu aborjinler tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Pasifik somonu, kiviak ve bannock gibi diğer Aborjin mutfağı ürünleri de ülkede popülerliğini sürdürmektedir. Kanada mutfağında görülen Avrupa etkisi ise sadece İngiliz ve Fransız mutfağıyla sınırlı değildir. Ukrayna, Alman ve Polonya mutfakları da ülkenin yemek kültürünü belirlemiştir. Poutine, tereyağlı tart, Montreal simidi ve pierogi bunlardan birkaçıdır. Asya mutfağı ise özellikle 20. yüzyılda artan göç dalgasının etkisiyle önemli bir rol kazanmıştır. Karayipler ve Güneydoğu Asya’dan ülkeye gelen göçmenler yemek kültürlerini de beraberlerinde getirmişlerdir. Tüm bu çeşitlilik zengin bir Kanada mutfağı yaratmıştır.

dsc_00251.jpg

Kanada’nın Festivalleri

festival_international_de_jazz_de_montreal.jpg

Uluslararası Montreal Caz Festivali
Kanada
’nın Montreal şehrinde her yıl düzenlenen müzik festivalidir. 2004 yılında dünyanın en büyük caz festivali olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırmıştır. Festivalde her yıl 30 ülkeden 3000’e yakın sanatçı sahne almaktadır. 650’den fazla konserin yapıldığı festivalde 2,5 milyonu aşkın dinleyiciye ulaşılmaktadır. Haziran ayının son haftası başlayan Montreal Caz Festivali 10 gün sürmektedir.
 

Devamını Oku

 Kanada'da Tatiller/ Bayramlar/ Önemli Günler

• Kutsal Cuma (25 Mart)

• Victoria Günü (23 Mayıs)

• Kanada Günü (1 Temmuz)

• İşçi Bayramı (5 Eylül)

• Şükran Günü (10 Ekim)

• Anma Günü (11 Kasım)

• Noel (25 Aralık)

Kanada Künyesi

 • Yerel saat

  Yerel Saat -

 • Kur Farkı

  Kur Farkı -

 • Priz Tipi

  Priz Tipi Type A / 100-125V / 15 A

 • Hava Durumu

  Hava Durumu -oCSon Güncelleme: - (TSI)

Yıllık Ortalama Sıcaklık

  • Oca -5.8oC
  • Şub -5.6oC
  • Mar -0.4oC
  • Nis 6.7oC
  • May 13oC
  • Haz 18.6oC
  • Tem 21.2oC
  • Agu 20.2oC
  • Eyl 15.7oC
  • Eki 8.9oC
  • Kas 3.1oC
  • Ara -2.9oC

Kısa Kısa

 
Nüfus: 36,048,521
Dili: İngilizce, Fransızca
Para Birimi: Kanada Doları
İklim: Karasal iklim, nemli kıtasal iklim, kutup iklimi
Big Mac Index: 4.14