Kanada Kültürü

Kanada çok kültürlü yapısının getirdiği kapsayıcılığı ve toplumsal çıkarları ön plana çıkaran politikalarıyla tanınmaktadır. Ülkede Kanadalı kimliğinin altında farklı etnik ve dini kökenden insanlar bir araya gelebilmektedir. Bu da uygulanan seçici göçmenlik, sosyal entegrasyon ve aşırı sağın kontrolü gibi politikalarla sağlanmaktadır. Ülke ayrıca sağlık hizmetlerinin ücretsiz olması ve eşcinsel evliliklerin yasal olması gibi liberal uygulamalar konusunda da öncüdür. Bunun yanında Kanada silah kullanımına sıkı kontroller getiren ve hayatın her alanında yüksek vergilerin ödendiği bir ülke olarak da bilinmektedir.

Kanada 20. yüzyıla kadar Aborjin yerlilerinin, İngiliz ve Fransız kolonilerinin ortak kültürünü yansıtmaktaydı. Ancak yeni göç dalgalarıyla birlikte Afrika, Karayipler ve Asya kültürleri de Kanada topraklarının bir parçası haline geldi. Ülke edebiyatı, müziği, sineması ve sanatıyla yaratılan Kanadalı kimliğinin tüm parçalarını içermektedir.