Huambo Ekonomi

İç savaşın sona erdiği 2002 yılından sonra sağlanan barış ve istikrar ortamı ile birlikte gelişen Angola ekonomisi, büyük ölçüde petrol ve elmas gelirlerine bağımlı durumdadır. Dünya petrol fiyatlarının artması ile birlikte 2004 ve 2007 yılları arasında ortalama yıllık % 15’lik bir büyüme oranı yakalayan Angola ekonomisi, 2008 yılından sonra ortaya çıkan küresel ekonomik krizin etkisiyle emtia fiyatlarında yaşanan düşüşle birlikte bir durgunluk dönemine girmiştir. Günlük 1.9 Milyon varil petrol üretimine sahip olan Angola, 2010 rakamlarına göre 114 Milyar ABD Doları büyüklüğündeki bir Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) sahiptir. Kişi başına düşen milli gelirin 8700 ABD Doları olduğu ülkede, 2010 yılı enflasyon oranı yüzde 13.1; reel büyüme oranı yüzde 5.9; işsizlik oranı yüzde 40’tır. Uluslararası ekonomi kuruluşlarının verilerine göre, Başkent Luanda son beş yıldır dünyanın en pahalı şehridir.

Angola’nın 2010 yılı ihracat-ithalat kalemlerine bakıldığında ihracat rakamı 51.52 milyar ABD Doları (dünyada 52. sırada) ve ithalat rakamı 18.1 milyar ABD Doları (dünyada 74. sırada) olarak gerçekleşmiştir. Başlıca ihraç malları, ham petrol, elmas, rafine edilmiş petrol ve kahve iken; başlıca ithal ürünleri ise teknik teçhizat, makine, ilaç, gıda, tekstil ve silahtır. Angola’nın başlıca ihracat ortakları:

 • Çin Halk Cumhuriyeti (%35,65),
 • ABD (%25,98),
 • Fransa (%8,83)
 • Güney Afrika Cumhuriyeti (%4,13).

İthalat ortaklarını ise:

 • Portekiz (%18,71),
 • Halk Cumhuriyeti (%17, 39),
 • ABD (%8,51),
 • Brezilya (%8,22),
 • Güney Kore (%6,72),
 • Fransa (%4,51),
 • İtalya (%4,28),
 • Güney Afrika Cumhuriyeti (%4,02) 

Ama genel olarak Huambo gelişmekte olan bir ekonomiye sahiptir.