Dağıstan Ekonomi

Ülke endüstrisi petrol üretimi, mühendislik ürünleri, kimyasallar, tekstil ve kerestecilik gibi alanlarda yoğunlaşmıştır. Oldukça kaliteli petrol üreten Dağıstan bu petrolü Rusya Federasyonu'nun diğer bölgelerine de ihraç etmektedir. Metal endüstrisi ve mühendislik işleri ülke ekonomisinin yüzde 20'sini oluşturmaktadır. Ayrıca Dağıstan nüfusunun yüzde 25'i de bu sektörde çalışmaktadır. Şarap üretimi, hayvancılık ve mandıracılık da ülke ekonomisinin diğer önemli kollarıdır.