Dağıstan İklim / Hava Durumu

Dağıstan Coğrafi açıdan beş bölgeye ayrılır. Birinci bölgede Kafkas Dağları ve Dağıstan iç platosu yer almaktadır. Kafkas dağlarının güneye bakan kısımları çok az yağış aldığından bu bölgenin bazı yerlerinde bitkisel hayat yoktur. İkinci bölge Kafkas Dağları'nın kuzeyinde yer alan yüksekliği 920 metreye ulaşan dağlık bölgeden meydana gelir. Bu bölge bol yağış alır ve ormanlık alanlarla kaplıdır. Dağlar ile Hazar Denizi arasında kalan kısım ise üçüncü bölgeyi oluşturmaktadır.
Dördüncü bölge bataklık ovalar ile Terek ırmağı deltasından oluşur. Agradan Yarımadası da bu bölgede bulunur. Terek'in hemen kuzeyinde kumullarla kaplı Nogay Bozkırları beşinci bölgeyi meydana getirir.Ülke iklimi genel olarak sıcak ve kurudur. Alçak kesimlerde kış aylarında hava sıcaklığı ortalaması -3 ile 5 derece arasında değişirken, yaz aylarında ise ortalama sıcaklık 20 derece civarındadır.