Sıkkım Din

Hinduizm, Sıkkım'daki en yaygın dindir. Halkın yüzde 60.93'ü Hinduizm dinine inanmaktadır. En büyük ikinci din ise Budizm'dir. Halkın yüzde 28.1'i de Budizm dinine mensuptur. Sıkkım'da 1700'lü yıllardan kalma 75 manastır bulunmaktadır.