Beyaz Rusya’da Din ve İnanç

Borisov-church-Belarus.jpg

Hükümet kayıtlarına göre, Beyaz Rusya halkının yüzde 58,9’u bir dine mensup olduğunu belirtmemektedir. Bunların içinde çoğunluk yüzde 82 oranıyla Ortodoks’tur. Bunların dışında düşük oranlarda Katolik, Protestanlık, İslam ve Musevilik inançlarına bağlı kesimler vardır.