Google+

AVRUPA

Genel Bilgiler / Rehber

Avrupa, Sami dillerinde "Erep" demektir. "Güneşin Battığı taraf" anlamına gelmektedir. İsim Fenikelilerden Yunanlılara "Europa" olarak geçmiştir.
Avrupa, devrimler kıtasıdır. Özellikle demokrasi, sanayi ve bilimsel açıdan dünyayı etkileyen devrimleri gerçekleştirmiştir.
Sanayileşmiş ülkelerin yer aldığı Avrupa kıtası, dünyada ihracat ve ithalatta en önde yer almaktadır. Çeşitli uluslara mensup insanların yaşadığı Avrupa'da 20'den fazla devlet vardır. Komşu ülkeler arasında dil, ekonomik ve kültürel açıdan önemli farklar bulunur.

Konuşulan Diller

Avrupa’da en çok konuşulan ana diller sırasıyla Rusça, Almanca, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca. Avrupalıların %53’ünün ana dilleri dışında en az bir diğer Avrupa dilini konuşabiliyorlar. Ana dil dışında en fazla bilinen diller sırasıyla İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca. Avrupa’da 225 yerli dil konuşuluyor ve bu sayı dünyada konuşulan dil sayısının sadece yüzde 3’ünü oluşturuyor. (Avrupa Konseyi verisi)

Din

Avrupa'da son bin beş yüz yıl boyunca en çok mensubu olan din Hıristiyanlıktır. Güney Doğu Avrupa'da Türkiye, Bosna-Hersek veya Arnavutluk gibi bazı ülkelerde halkın çoğunluğu İslam inancına mensuptur. Birçok Batı Avrupa ülkesinde ise genellikle göçmenlerden oluşan Müslüman azınlıklar bulunur. Avrupa'da küçük sayıda mensuplarla temsil edilen diğer dinler Musevilik, Budizm, Sıh dini ve Hinduizm'dir, bunların en büyük toplulukları ise İngiltere ve Fransa'da yaşamaktadır.

İklim / Hava Durumu

Avrupa'nın batı kıyılarında ve güneyinde Akdeniz iklimi hakimdir. Batı bölgesindeki sıcak Gulf Stream akıntısı iklimi ılımanlaştırmaktadır. Doğu Avrupa kıtasında karasal iklim hakimdir. Güney Avrupa'da yaz aylarında sıcak ve kurudur. Alpler çevresinde yüksek miktarda yağış görülmektedir. Kuzey Avrupa'da yine çoğunlukla yağışlı ve sisli olup, güneşli gün sayısı kısıtlıdır.

Lokasyon / Konum

Kıta, Afrika'nın kuzeyinde, Asya'nın batısında ve Atlantik Okyanusu'nun doğusunda bulunmaktadır. Avrupa; batıda Atlas Okyanusu, kuzeyde Kuzey Buz denizi ve Atlas Okyanusu, güneyde Akdeniz ve doğuda Asya kıtası ile çevrilidir. Avrupa kıtası güneyde Afrika kıtasına oldukça yaklaşır (Cebelitarık boğazı 14 km). Güneydoğuda ise Asya ile neredeyse bitişir (İstanbul boğazı 0,7 km., Çanakkale boğazı 1,3 km.). Avrupa'nın uç noktaları ise; kuzeyde Kuzey burnu, güneyde Mora'nın Matapan burnu, batıda Portekiz burnu, doğuda Ural dağlarıdır. Kıtanın eni 5.500 km, boyu ise 3.800 km'dir.

Pratik Bilgiler

Dünyada yüzölçümü açısından 6. sırada, nüfus açısından 3. sırada yer almaktadır. Toplam dünya nüfusunun %11,5'i Avrupa kıtasında yaşamaktadır. Yeryüzündeki toprağın %6,8'ini Avrupa kıtası oluşturmaktadır. Km²ye düşen kişi sayısı 69,7'dir. Bu oran ile Asya'dan sonra 2. sırada yer almaktadır. En fazla nüfus yoğunluğuna sahip şehri İstanbul (Türkiye)'dir. Kıtanın en yüksek noktası 5.633 metre yükseklikteki Elbrus dağı (Rusya'da) dır. En alçak noktası deniz seviyesinin 28 metre altında olan Hazar Denizi (Rusya, Azerbaycan, İran ve Kazakistan ile sınırı var) dir.