İzlanda’nın Ekonomisi

Bir ada ülkesi olması dolayısıyla İzlanda ekonomisinin temelini balık ve deniz mahsulleri oluşturur. Başlıca tutulan balık türleri morine, balina, veringadır. Ayrıca ülkede hayvancılık da önemli bir geçim kaynağıdır. Hayvansal ürünler ihracatta da önemli bir yer tutar. Yüzde 80’ini balık ürünleri olmak üzere balık konservesi, tuzlanmış ve dondurulmuş balık, balık unu, balık yağı ihraç edilir. En önemli ihracat ortakları UK, Almanya, Hollanda, ABD, İspanya ve Danimarka'dır. En önemli ithalat ortaklarıysa Hollanda, Japonya, İsveç, ABD, Almanya, Çin, UK, Norveç ve Danimarka'dır.

Ülke topraklarının yalnızca yüzde 0,5'i tarımsal üretime uygundur. Başlıca ürünleri hayvan yemi, patates ve şalgamdır. Ülke yer altı kaynakları bakımından fakirdir; yalnızca alüminyum çıkartılır ve ihraç edilir. Sanayi faaliyetleri de bulunan ülkede küçük gemilerin yapıldığı, büyük gemilerin tamir edildiği tersaneler ve çimento, ayakkabı, et ve süt ürünleri, dokuma ve kumaş fabrikaları bulunur. İşsizlik oranının yüzde 0,8 olduğu ülkede kış turizmi ve termal kaynaklı turizm oldukça gelişmiştir.