Gaborone Festival / Fuar

Dans ve müzik ağırlıklı olan Maitisong Festivali nisan ayında Gaborone'de düzenlenen önemli bir festivaldir.