Halep Dikkat Edilmesi Gerekenler / Önemli Bilgiler

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Bursa ve İstanbul'dan sonra, Halep en önemli dokumacılık merkezi olmuştur. Bu dönemde İpekli dokumalar ve sabunlar Halep'in en önemli ihraç malı olmuştur. 1500'lü yıllardan itibaren Venedikliler, İngilizler, Fransızlar ve Hollandalılar Halep'te konsolosluklar açmışlardır. Aynı zamanda Osmanlı'da ilk mason locası da Halep'te kurulmuştur. Halep, Osmanlı şehirciliğinin klasik bir örneğidir. Osmanlı döneminden bu yana "Kayşani" ismindeki taş cinsi mimari yapılarında kullanılmaktadır. Halep kalesi, hanlar, hamamlar, çarşılar, camiler, medreseler bu taşlardan yapılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli kentlerinden olan Halep, Türkçe deyimlere ve Türk edebiyatına yerleşmiştir. "Halep oradaysa arşın burada" deyimi, Aşık Ömer'in "İşte geldim gidiyorum şen olasın Halep şehri" beyiti, Aşık Emrah'ın sevdiğini Halep'te araması, Kerem'in Aslı'nın ateşine Halep'te yanıp kül olması bunlara örnek gösterilebilir.