Hong Kong’un Ekonomisi

hongkong2.jpg

Uzak Doğu'nun ticaret ve turizm başkenti olarak anılan Hong Kong, çoğunlukla uluslararası ticarete dayanan hareketli bir serbest piyasa ekonomisine sahiptir. Genel olarak dağlık bir araziye sahip olması nedeniyle ülke topraklarının yalnızca yüzde 13'ü tarımsal üretim için uygundur. Ancak bu oran, ülkedek, meyve ve sebze ihtiyacını karşılamak için yeterli değildir. Bu nedenle gıda maddeleri ithal edilir. Ülke, tekstil endüstrisi, hafif sanayi (oyuncak, radyo, elektronik), sinema endüstrisi ve az da olsa ağır sanayi (gemi inşası, çimento ve demir sanayi) ve özellikle bankacılıkla büyük bir ticaret merkezidir. İhracatının en önemli kısmı ABD ve Birleşik Krallık ile yapılır. Doğal kaynakları kısıtlı olan ülkenin ekonomik olarak işletilmesi karlı olmasa da üç taşocağı halen faaliyet göstermektedir.

Yıl boyunca çok miktarda yağış almasına rağmen nüfus yoğunluğunun da etkisiyle Hong Kong su bakımdan dışa bağımlıdır. Tek ve en önemli doğal kaynak ise Hong Kong limanıdır. Ülke adalardan meydana geldiği için doğal olarak balıkçılık çok gelişmiştir. Hong Kong, Asya'nın en büyük serbest pazarı ve limanı, en işlek ticaret, endüstri ve turizm merkezidir.