Dünyanın en yeni adasının adı nedir?

Dünya'nın en yeni adası "Uunartoq Qeqertag"tir. Inuit dilinde "Isınan ada" anlamına gelen ada, Kuzey Kutbu'ndaki buzullar eriyince ortaya çıkmış ve Dünya Atlası'na dahil olmuştur. Daha 2002 yılına kadar Grönland Yarımadası'nın bir parçası olan Uunartoq Qepertaq, Kuzey Kutbu'ndaki buzullar son hızla eriyince tek başına bir adaya dönüştü. Bilim insanları bunun tek nedeninin ise "iklim değişikliği" olduğuna dikkat çekiyorlar. Dünyanın en yeni adası, resmen Dünya Atlası'na da geçti. Yeni Atlas'ta 7000'e yakın "yeni ülke" ve "yeni bölge" ortaya çıktı. Bu yeni yerlerin büyük bir kısmı kutuplarda bulunuyor.


Foto: googlesightseeing.com