İsveç’te İklim ve Hava Durumu

İsveç, Sibirya ile aynı enlemde olmasına rağmen yıl boyunca 4 mevsimin yaşanabildiği 3 farklı iklim kuşağına sahip bir coğrafyadadır. Ülkenin güneyinde okyanus iklimi, orta bölgede nemli karasal iklim, kuzeyde ise subarktik iklim görülmektedir. Hava sıcaklıkları ülkenin kuzeyinden güneyine önemli farklılıklar gösterir. Bu farklılıklar güney ve orta bölgelerde ılık yazlara ve soğuk kışlara, kuzeyde ise serin yazlar ve sert kışlara sebep olmaktadır.