Norveç’in Ekonomisi

Norveç kişi başına düşen milli gelir sıralamasında Avrupa’nın 2. en yüksek gelirli ülkesidir. Ayrıca yaşam standartlarının en yüksek olduğu ülke olarak kabul edilmektedir. Norveç ekonomisi karma ekonomik model üzerine kuruludur. Refaha dayalı serbest piyasa ekonomisi ve belirli sektörlerde devlet mülkiyeti bir arada yürütülmektedir. Ülkede sağlık hizmetleri ücretsizdir. Doğum izninin 46 haftaya kadar uzayabildiği Norveç’te işsizlik oranı yüzde 2 civarlarındadır. Norveç hükümeti petrol, hidroelektrik enerji üretimi, alüminyum üretimi ve haberleşme gibi sektörlerde kontrolü elinde tutmaktadır. Bu sektörler aracılığıyla ülke ekonomisinin yüzde 30’u devlet elinde kalmaktadır. Norveç halkı 1972 ve 1994 yıllarında yapılan referandumlarla Avrupa Birliği’ne üye olmayı reddetmiştir. Ancak ülke Avrupa Ekonomi Bölgesi içindedir. Birçok ihracat ve ithalat Avrupa Birliği üyesi ülkelerle yürütülmektedir.