Umman’ın Kısa Tarihi

İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden olan Umman’ın tarihi Taş Devri’ne kadar dayanmaktadır. Sümer tabletlerinde adı geçen Umman 7. yüzyılda İslam dinini benimsemiştir. 1400lerin sonuna Portekiz kolonilerinin istila ettiği ülke 1581-1588 yılları arasında Osmanlı Türklerinin kontrolüne geçmiştir. Kolonyel mücadelenin uzun yıllar devam ettiği ülke 18. yüzyılda Yaariba Hanedanı’nın egemenliği sırasında güçlenmiştir. 1730’da, Portekizlilerin Doğu Afrika’da bulunan Mombasa ve Zanzibar gibi sömürgelerini ellerine geçiren Umman’da 1740’lardaki iç savaşların sonunda Ahmet ibni Said sultan seçilmiştir.


O tarihten bugüne aynı haneye mensup yöneticiler tarafından kontrol edilen ülke 1967 senesinde petrol üretimine başlayınca daha da güçlenmiştir. 1970 senesinde Sultan Said’in oğlu Kabus İbni Said tarafından devrilmesinin ardından sosyal ve ekonomik alanda pek çok reform gerçekleştirilmiştir. 1980 senesinde ABD ile anlaşma imzalayan ülke, Amerika’dan alacağı ekonomik ve askeri desteğe karşılık Amerika’ya liman ve havaalanından yararlanma hakkı tanıdı.