Adıge Cumhuriyeti Ekonomi

Dağlık olan güney kısım dışında ülke topraklarının büyük bir bölümü tarım için elverişlidir.

  • Mısır,
  • Buğday,
  • Ayçiçeği,
  • Şeker pancarı,
  • Çay,
  • Tütün

gibi ürünler ükede yetiştirilen başlıca tarım ürünleridir. Ülke topraklarının yüzde 40'lık alanı ormanlarla kaplı olduğundan kerestecilik de gelişmiştir. Kuban Irmağı boyunda pazara yönelik sebze üretimi yapılmaktadır. Aynı zamanda bu bölgede gül yetiştiriciliği de yaygındır. Zengin petrol ve doğalgaz yataklarının da bulunduğu Adıge Cumhuriyeti'nde endüstri Maykop şehrinde yoğunlaşmıştır. Doğal kaynakların zenginliği sebebiyle mühendislik ve kimya sektörleri de oldukça gelişmiştir.